Polmic - FB

orkiestra (K)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Kleine Cammer-Musique


Warszawa

tel. (+48) (0) 601 598 514

e-mail: jak632@o2.pl


Drezdeńska Hofkapelle za panowania Augusta Mocnego i Augusta III osiągnęła poziom jednego z najlepszych tego rodzaju zespołów w XVIII-wiecznej Europie. Unikalny styl gry i repertuar kapeli były wynikiem zmieszania elementów francuskich, których zwolennikiem był August Mocny, oraz nowości płynących — za poparciem jego syna, później również króla Polski, Augusta III — z Italii. Swoje piętno pozostawiła też elita wirtuozów i indywidualności rodzimego pochodzenia, jak koncertmistrz J.G. Pisendel (arbiter elegantiarum ówczesnego stylu niemieckiego), oboista i flecista J.J. Quantz, legendarny lutnista S.L. Weiss, pantaleonista P. Hebenstreit, plejada sławnych śpiewaków z Faustiną Bordoni-Hasse na czele, kompozytorów i kapelmistrzów orkiestry, jak J.D. Heinichen, J.A. Hasse, a w kaplicy królewskiej J.D. Zelenka (tytularnie również J.S. Bach).
Od 1697 (początek unii sasko-polskiej) pobytom króla w Warszawie towarzyszyła zawsze, mówiąc słowami dworskiej administracji, Notre Orquestre de Pologne, lub też Kleine Cammer-Musique — grupa najczęściej kilkunastu instrumentalistów, którą kierowali początkowo J. Różycki i J.Ch. Schmid. Od 1717 kompozytorem i zapewne kapelmistrzem był G.A. Ristori, wielce aktywny (podobnie jak jego ojciec) w teatrze i w muzyce Warszawy okresu saskiego.
Nowa Kleine Cammer-Musique (pod kier. Jerzego Żaka) jest zespołem kameralnym, grającym na instrumentach historycznych, który swą nazwą i repertuarem nawiązuje do tej tradycji. Pierwszy występ zespołu miał miejsce 12 grudnia 1993 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a w programie znalazły się kompozycje sławnych niegdyś drezdeńczyków - Pisendela, Weissa, Zelenki i Hassego. Zespół stawia sobie za cel popularyzowanie tego zapomnianego, a niegdyś ogromnie cenionego repertuaru, ale też poszerzenie naszych wyobrażeń o praktyce wykonawczej baroku alla corte sassone-polacca. Obok kompozycji J.S. Bacha, G.Ph. Telemanna, J.D. Zelenki i wielu innych, piszących dla drezdeńskiej Hofkapelle, w programach zespołu jest też muzyka włoska i francuska, których obecność lub wpływ były stałym elementem kosmopolitycznego dworu w Dreźnie i w Warszawie.
Zespół występował podczas szeregu festiwali i koncertów muzyki dawnej w Polsce. Skład zespołu jest zmienny: od tria po małą orkiestrę barokową - stosownie do programu. W projektach zespołu występowało szereg znakomitych muzyków, jak Z. Pilch, K. Tomczak, M. Caudle, O. Pasiecznik, J. Laszczkowski, A. Mikołajczyk-Niewiedział, A. Radziejewska, K. Szmyt, J. Wisłocki, B. Hofmann i wielu, wielu innych. Obecnie podstawowe trio stanowią Grzegorz Lalek - skrzypce, Jerzy Żak - lutnia, Tomasz Frycz - wiolonczela. Nagrana dla Acte Préalable płyta CD «Alessandro Scarlatti: San Casimiro, Re di Polonia, oratorio», nominowana była do nagrody Fryderyk 2001.