zespół (M)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense - Zespół Instrumentów Dawnych


ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

tel. (+48 22) 628 30 96

fax (+48 22) 629 32 33


Dyrektor: Stefan Sutkowski

Zespół Instrumentów Dawnych - Musicae Antiquae Collegium Varsoviense jest etatowym zespołem Warszawskiej Opery Kameralnej, specjalizującym się w wykonywaniu dzieł instrumentalnych i operowych – od najwcześniejszego baroku po klasycyzm.