Polmic - FB

centraum kulturalne (A)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego


ul. Wita Stwosza 58 / 2

80-952 Gdańsk

tel. (+48 58) 55 29 450

fax (+48 58) 55 29 300

e-mail: ack@univ.gda.pl

www: www.ack.gda.pl


Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lipca 1981 roku. Zadaniem ACK UG od początku istnienia jest animowanie kultury studenckiej w ramach uczelni oraz inspirowanie działalności kulturalno-edukacyjnej studentów i udzielanie im w tym zakresie pomocy organizacyjnej. W dziedzinie upowszechniania kultury działalność ACK UG obejmuje organizację koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, happeningów, projekcji filmowych, wieczorów autorskich, wernisaży fotograficznych i wielu innych. Wspiera również szereg inicjatyw społecznych m.in. projekcje dla domów dziecka. Współpracuje z trójmiejskimi instytucjami kulturalnymi, często realizując wspólne przedsięwzięcia. Jest inicjatorem wielu konkursów (m.in. Konkurs Literacki UG, Fotokonkurs "Jak we śnie"), których celem jest wyłanianie talentów i ich promowanie w Polsce i za granicą. Na stałe współpracuje z nim wiele osobistości związanych z trójmiejskim życiem kulturalnym i artystycznym. Wielu z nich zostało nagrodzonych m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.