Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Miejskie Centrum Kultury i Sportu


ul. Mickiewicza 2

43-600 Jaworzno

tel. (+48 32) 616 44 91

fax (+48 32) 616-28-79

e-mail: info@mckis.jaw.pl

www: www.mckis.jaw.pl


Miejskie Centrum Kultury i Sportu dysponuje niewielką (136 miejsc) profesjonalną salą teatralną o amfiteatralnej konstrukcji, dwiema scenami pudełkowymi (170 miejsc na widowni) oraz halą na 1500 miejsc często adoptowaną na działalność kulturalną oraz kilkunastoma salkami świetlicowymi przystosowanymi w sposób podstawowy do działań kulturalnych. Tu organizuje się impresaryjnie imprezy kulturalne dla społeczności miasta – bardziej kameralne: muzyczne i teatralne oraz o szerszym zasięgu – rozrywkowo-estradowe. W MCKiS występowali wybitni artyści, jak m.in. Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Anna Maria Jopek, Ewa Uryga, Jan Englert, Jan Peszek, Emilia Krakowska, Michał Bajor, Henryk Miśkiewicz, Jerzy Kryszak, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Jagodziński, a także grupy: „Trebunie Tutki”, Kabaret „Mumio”, Kabaret „Koń Polski”, T. Love, Sistars i Blue Cafe.
Propagowanie sztuki plastycznej odbywa się w MCKIS w galeriach: „Kameralnej” – Centrum, ul. A. Mickiewicza , „Perspektywa” – Dom Kultury w Szczakowej, „Pod Hydrantem” – Dom Kultury w Jeleniu oraz przy współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna w galerii „Obecna” – Centrum, ul. A. Mickiewicza (przemiennie z galerią „Kameralną”).
We wszystkich placówkach działa amatorski ruch artystyczny. Pod kierunkiem kadry instruktorskiej pracują zespoły: wokalne, muzyczne, teatralne, taneczne. Dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności w specjalistycznych kołach zainteresowań – na zajęciach plastycznych (rysunek, malarstwo, tkactwo, wikliniarstwo, rzeźba w glinie), rytmicznych, fotograficznych, filmowych. Często te dziedziny sztuki łączą się ze sobą, co w efekcie przynosi nowe i ciekawsze formy pracy w zakresie animacji kultury.
Metodyka pracy kulturalno-wychowawczej MCKIS to także warsztaty specjalistyczne organizowane w czasie wakacji i ferii zimowych. Na szczególną uwagę zasługują tu warsztaty muzyczne.