Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury Zamek


ul. św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. (+48 61) 646 52 00

fax (+48 61) 646 53 08

e-mail: sekretariat@zamek.poznan.pl

www: www.zamek.poznan.pl


Centrum Kultury „Zamek” – największa w Poznaniu instytucja upowszechniania kultury – mieści się w zbudowanej na początku XX wieku dawnej rezydencji cesarza Wilhelma II.
Różnorodna działalność „Zamku” obejmuje plastykę, fotografię, film, muzykę, teatr i edukację. Wystawy sztuki współczesnej zobaczyć można w Galerii „Profil”, fotografię – i tę współczesną, i historyczną – prezentuje Galeria „pf”. Obok stałej działalności galerii „Zamek” organizuje w swoich przestrzeniach duże ekspozycje czasowe: malarstwa, grafiki, plakatu, fotografii i designu. Dopełnieniem wystaw są wykłady, spotkania i projekcje filmowe; naszą specjalnością są bowiem imprezy interdyscyplinarne, pokazujące różne aspekty twórczości wybitnych artystów czy kultury innych narodów.
Jednym z największych tego typu wydarzeń są „Imieniny Ulicy – Dni Świętomarcińskie”. Najciekawsze pozycje kina artystycznego, które ujmowane są w cykle tematyczne, zobaczyć można w kinie „Pałacowym”. W cykle również ujęta jest działalność koncertowa „Zamku”. Zobaczyć tu można również interesujące spektakle teatralne czy programy kabaretowe. Edukacja artystyczna odbywa się w ponad 20 pracowniach, klubach i zespołach plastycznych, muzycznych, technicznych i filmowych.