Polmic - FB

centraum kulturalne (S)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Siemianowickie Centrum Kultury


ul. Niepodległości 45

41-106 Siemianowice Śląskie

tel. (+48 32) 228 72 80

fax (+48 32) 355 58 21

e-mail: biuro@siemck.pl

www: www.siemck.pl


Siemianowickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy Siemianowice Śląskie.
W swojej działalności stara się zaspakajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta. Szeroka oferta kulturalna, którą kieruje do siemianowiczan, obejmuje zarówno duże imprezy rozrywkowe o charakterze masowym, jak i propozycje skierowane do bardziej elitarnego kręgu odbiorców.
Jego celem jest nie tylko dawanie możliwości biernego kontaktu ze sztuką, ale także tworzenie warunków do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Dlatego też w SCK działają liczne sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży, a także „dorosłe” chóry „Chopin” i „Cantamus Sibi”, Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” oraz Miejska Orkiestra Dęta.
Siemianowickie Centrum Kultury współpracuje przy organizacji imprez z Referatami Kultury i Sportu U.M. Siemianowic Śląskich oraz innymi instytucjami kultury działającymi w tym mieście.