Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury „Zamek”


pl. Świętojański 1

54-076 Wrocław

tel. (+48 71) 349 32 81

fax (+48 71) 349 35 36

e-mail: centrum@zamek.wroclaw.pl

www: www.zamek.wroclaw.pl


Centrum Kultury „Zamek” jest samorządową instytucją kultury o charakterze ogólnomiejskim. Centrum prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla dzieci i młodzieży, organizuje imprezy kulturalne: koncerty, spektakle teatralne, prezentacje, widowiska, spotkania i konferencje, wystawy, zajmuje się upowszechnianiem amatorskiego ruchu artystycznego. Przy Centrum działają m.in. sekcje taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych, kabaret, chóry, Klub Seniora. Do stałych form działalności należą imprezy plenerowe, warsztaty okolicznościowe, imprezy o zasięgu regionalnym, rejonowym – Turnieje Recytatorskie, środowiskowym – prezentacje dorobku Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Ośrodek mieści się w zabytkowym pałacu położonym na terenie krajobrazowego parku, w którym w lecie odbywają się festyny, koncerty, zajęcia plenerowe i wystawy plastyczne dla mieszkańców okolicznych osiedli.