Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury w Głuchołazach


ul. Bohaterów Warszawy 7

Głuchołazy

tel. (+48 77) 43 91 698

e-mail: dkg@glucholazy.pl

www: www.ck.glucholazy.pl


Centrum Kultury w Głuchołazach to ośrodek życia kulturalnego miasta i gminy. Obejmuje ono działalność m.in.: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z 8 filiami, Kina „Zdrojowego” oraz 11 Świetlic Wiejskich.
Działalność swoją ośrodek kultury w Głuchołazach rozpoczął w 1955 r. w jednym pomieszczeniu obecnej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy 7, jako Zakładowy Dom Kultury. Była to świetlica połączona z biblioteką. Początkowo zatrudniony był tu jeden pracownik, który zajmował się zarówno gromadzeniem i opracowywaniem księgozbioru, jak i prowadzeniem spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Rozkwitała też działalność amatorska. Zaistniały: amatorski zespół teatralny prowadzony przez Mieczysława Bucika, późniejszego dyrektora Filharmonii Opolskiej, który często reżyserował satyryczne skecze parodiujące sytuacje z życia politycznego i społecznego oraz zespół taneczny prowadzony przez Teresę Błaszczyk . Lata 70. obfitowały w działalność zespołów muzycznych, które czynnie uczestniczyły w życiu kulturalnym nie tylko swojego miasta, ale również powiatu czy województwa poprzez udział w różnego rodzaju imprezach masowych i kameralnych.
W październiku 1992 r. dokonano połączenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i nadano jednostce nazwę Centrum Upowszechniania Kultury. W 2001 r. dołączono sport i ośrodek otrzymał nazwę Centrum Kultury i Rekreacji. W 2003 r. sport wycofano z zadań ośrodka. Pozostała nazwa Centrum Kultury.
Od początków działalności ośrodka kultury w Głuchołazach znacznie zmienił się wizerunek zarówno pomieszczeń jak i bazy technicznej, ale jest coś, co pozostało niezmienne w charakterze pracy tej placówki, a mianowicie dbałość o upowszechnianie kultury na terenie miasta i gminy Głuchołazy poprzez takie formy jak: muzyka, taniec, teatr, literatura i film.