Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury „Karolinka”


Plac Jana Pawła II 2

41-922 Radzionków

tel. (+48 32) 286 64 54

fax (+48 32) 286 63 45

e-mail: karolinka@karolinka.art.pl

www: www.karolinka.art.pl/nowa


Celem ośrodka jest, poza szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury i sztuki animowanie życia kulturalnego oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego w Radzionkowie. CKK współpracuje z Urzędem Miejskim miasta Radzionków, szkołami, przedszkolami, innymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Kładzie głównie nacisk na rozwój intelektualny i duchowy dzieci i młodzieży. Organizuje cykliczne imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów oraz inne imprezy. W Centrum Kultury „Karolinka” działa również biblioteka.
Budynek Centrum Kultury usytuowany jest w centrum miasta i jest największym tego typu obiektem w powiecie tarnogórskim. W budynku mieści się sala widowiskowa na 500 miejsc oraz wiele pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa. CKK posiada doskonałe warunki do organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, koncertów, spektakli, wystaw, narad, konferencji, prezentacji, wykładów, etc. Jest w stanie zaoferować wynajem sal z obsługą techniczną i organizacyjną stosowną do ich charakteru.
Dyrektorem Centrum Kultury „Karolinka” jest Marian Prodlik, realizacją imprez zajmuje się Impresariat.