Polmic - FB

centraum kulturalne (S)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Starachowickie Centrum Kultury


ul. Radomska 21

27-200 Starachowice

tel. (+48 41) 274 25 68

fax (+48 41) 274 61 10

e-mail: starsck@poczta.onet.pl

www: www.sck.sse.pl


Starachowickie Centrum Kultury zostało utworzone 28 listopada 1995 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/13/95. Przedmiotem działania Starachowickiego Centrum Kultury jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.
SCK prowadzi działalność zgodnie z kierunkami rozwoju kultury i sztuki określonymi przez Radę Miejską. Prowadzi także impresariat artystyczny oraz organizuje imprezy dochodowe i zlecone.
SCK prowadzi:
• Teatr Muzyczny „Nad Kamienną” (2 grupy i kapela), zajmujący się tańcem narodowym i regionalnym, repertuarem biesiadnym i obrazkami scenicznymi;
• Studio Taneczne „TAKT” (3 grupy) którego uczestnicy specjalizują się w tańcu towarzyskim i układach scenicznych;
• Zespół Tańca i Inscenizacji „PLEJADA” łączy tradycyjne tańce narodowe i regionalne z inscenizacjami opartymi o taniec towarzyski, show dance i inne formy współczesne;
• Szkółkę Rzeźbiarską (ul. Leśna 1), 2 grupy wiekowe, gdzie młodzi adepci sztuki rzeźbiarskiej stawiają pierwsze kroki oraz uczestniczą w wystawach, przeglądach i konkursach tematycznych.
• Studio Muzyczne – 4 zespoły i zajęcia idywidualne;
• Orkiestrę Dętą;
• Teatrzyk Lalki i Aktora „SMERFY”;
• Zespół Estradowy „WIARUSY” (2 grupy), w repertuarze którego znajdują się przede wszystkim pieśni patriotyczne i wojskowe – współpraca z Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK.
Starachowickie Centrum Kultury jest również organizatorem cyklicznych imprez i akcji promujących miasto, a także edukujących kulturalnie dzieci i młodzież.