Polmic - FB

centraum kulturalne (P)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki


ul. St. Konarskiego 5

37-700 Przemyśl

tel. (+48 16) 678 50 61

fax (+48 16) 678 50 63

e-mail: sekretariat@kultura.przemysl.pl

www: www.kultura.przemysl.pl


Podstawowym celem działania Centrum jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki poprzez kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i nauki oraz tworzenia warunków do rozbudzania, kształtowania i zaspokajania potrzeb, a także zainteresowań kulturalnych i naukowych mieszkańców Przemyśla.
Do zadań Centrum należy w szczególności:
– prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej kulturalno-historyczny wizerunek miasta i regionu,
– prezentacja dokonań naukowych poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, odczytów,
– prowadzenie biblioteki i gromadzenie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki i kultury,
– prowadzenie działań w zakresie współpracy z placówkami naukowymi w Polsce i środowiskiem naukowym Przemyśla,
– prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację wystaw,
– organizacja spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych dla form teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich i innych,
– prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację przeglądów,
– prowadzenie działań w zakresie współpracy ze środowiskami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i animatorami kultury,
– organizacja spektakli dla małych form teatralnych, koncertów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej,
– prowadzenie działań zmierzających do wyeksponowania walorów historycznych, archeologicznych Zamku Kazimierzowskiego i Pałacu Lubomirskich w celu podniesienia turystycznej atrakcyjności tych obiektów, a także przystosowania „domku ogrodnika” w zakresie działalności wystawienniczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i krajoznawczych,
– prowadzenie działalności administracyjnej dotyczącej funkcjonowania Centrum.