Polmic - FB

centraum kulturalne (P)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury


ul. J. Piłsudskiego 2a

28-400 Pińczów

tel. (+48 41) 357 24 24

fax (+48 41) 357 24 53

e-mail: psck@op.pl

www: www.psck.pinczow.com.pl


Z dniem 1 stycznia 2001 roku Rada Miejska Pińczowa powołała Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, w strukturę którego wchodzą: dom kultury z filią w Gackach, kino, biblioteka oraz piętnaście placówek wiejskich.
Misją PSCK jest spełnianie oczekiwań, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizuje:
– koncerty, festyny, pikniki,
– biesiady, wystawy, dyskoteki,
– kursy tańca towarzyskiego, dyskotekowego i inne,
– nauki gry na pianinie, gitarze klasycznej, instrumentach dętych,
– koncerty zespołu estradowego „Pińczowskie Dinozaury”.
Organizuje także wyjazdy do teatrów, kin na nowości teatralne i filmowe na terenie Małopolski dla wszystkich grup wiekowych. Ponadto tradycyjnie od wielu lat organizuje imprezę plenerową „Dni Ponidzia”.