centraum kulturalne (S)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek


ul. Sowińskiego 2

26-500 Szydłowiec

tel. (+ 48 48) 617 10 29

fax (+ 48 48) 617 02 96

e-mail: biuro@sckzamek.pl

www: www.sckzamek.pl


Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą główną Centrum jest XVI-wieczny Zamek w Szydłowcu.
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest kontynuatorem działań Szydłowieckiego Ośrodka Kultury – instytucji utworzonej w 1990 roku z połączenia: Domu Kultury w Szydłowcu działającego od 1968 roku, Biblioteki Publicznej w Szydłowcu założonej w roku 1930, Kina oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 1 stycznia 2005 roku instytucja zmieniła nazwę na Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa w różnych obszarach kultury starając się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej i upowszechniania różnych dziedzin sztuki. Promuje kulturę i stwarza warunki do jej rozwoju w Szydłowcu i na terenie Ziemi Szydłowieckiej. Różnorodna działalność instytucji obejmuje plastykę, muzykę, fotografię, taniec i teatr. SCK – Zamek organizuje festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, warsztaty twórcze, wystawy, happeningi artystyczne, festyny, widowiska plenerowe.
Do najważniejszych imprez, organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek należą:
SZYDŁOWIECKA WIOSNA KULTURALNA – organizowana od roku 1970. W początkowym okresie jako kilkudniowa impreza, od kilkunastu lat trwa ponad 2 miesiące i realizowana jest w okresie od kwietnia do czerwca. W programie Wiosny znajduje się wiele różnorakich imprez: festiwale, przeglądy i prezentacje różnych form artystycznych, spektakle teatralne, widowiska, koncerty, festyny, itp.
ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE „O LAUR ZŁOTEGO GARGULCA” – OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH. Realizowany w 2 kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Jurorami Spotkań są aktorzy, reżyserzy teatralni, którzy prowadzą też warsztaty dla uczestników. Spotkaniom towarzyszą wystawy, nocne spektakle na dziedzińcu zamkowym i Rynku Wielkim w wykonaniu gości. W 2005 roku zrealizowano XII edycję Spotkań. Spotkania organizowane są w maju każdego roku i trwają 3 dni.
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH IM. JANA DERLETY. Trwający 2 dni Przegląd odbywa się rok rocznie w drugą sobotę i niedzielę czerwca. Realizowany jest w 3 kategoriach: zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i zespołów pieśni i tańca. W 2005 roku odbył się XVIII Przegląd.
„WIANKI” z obrzędem nocy sobótkowej na wyspie, fajerwerkami, koncertami i zabawą. Organizowane w Szydłowcu od ponad 20 lat.
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ „FOSA” z przeglądem konkursowym, koncertami gwiazd piosenki żeglarskiej, wystawami organizowany przy współpracy z Lekarskim Klubem Żeglarskim „Bocianie Gniazdo”.
SZYDŁOWIECKI PLENER PLASTYCZNY ARTYSTÓW MAZOWSZA im. Władysława Aleksandra Maleckiego.
JARMARK PIOSENKI ROZRYWKOWEJ, XII w 2005 roku.
MEMORIAŁ TOMKA KAZUBSKIEGO – Turniej Brydża Sportowego Par.
SZYDŁOWIECKIE PREZENTACJE DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH.
SZYDŁOWIECKA GALA TANECZNA – prezentacja par tanecznych i formacji tanecznych.
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest współorganizatorem działań kulturalnych organizowanych przez Burmistrza Miasta Szydłowca. Ważniejsze z nich to:
„SZYDŁOWIECKIE ZYGMUNTY ”– święto Miasta
„KIERMASZ WIELKANOCNY”
„SZYDŁOWIECKIE WIEŃCOWANIE”
„SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH”
„DNI PAPIESKIE”.
W salach szydłowieckiego Zamku prowadzą działalność wystawienniczą Galerie Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek : GALERIA „KAPLICA ZAMKOWA” – skrzydło zachodnie zamku , GALERIA „SAPIEŻYNA” – skrzydło wschodnie Zamku oraz Ekspozycja ART w Bibliotece Publicznej Zamku.
W Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działają liczne grupy twórcze mające wieloletnią tradycję:
Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”
Klub Fotograficzny „Jupiter ’72”
Zespół Pieśni i Tańca „Obertas”
Miejska Orkiestra Dęta
Chór Miasta Szydłowca
Grupa Teatralna „Zamczysko”
Teatr Poezji „U Radziwiłła”
Cyfrowe Studio Nagrań „Zamek”
Kino Studyjne
Klub Pracownika SI „Elektron”
Klub Seniora
Klub Brydża Sportowego „Zamek”
Młodzieżowa Grupa Fotograficzna
„Młodzi, Piękni i Bez Przyszłości?”
Zespół Muzyki Dawnej.