Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Młodzieżowe Centrum Kultury


ul. 3 Maja 22

76-200 Słupsk

tel. (+48 59) 843 11 30

fax (+48 59) 843 54 34

e-mail: mck.slupsk@wp.pl

www: www.republika.pl/mck_slupsk


Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku jest najprężniejszą tego typu instytucją w regionie wyspecjalizowaną w organizacji różnorodnych form działalności kulturalnej.
Do głównych jego zadań należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Słupska i województwa pomorskiego oraz promocja postaw artystycznych i społecznych. Tak ustalone cele realizuje poprzez imprezy kulturalne, imprezy środowiskowe, stałe grupy zajęć, współpracę z placówkami oświatowymi. Prowadzona od 16 lat działalność sprawiła, że słupski MCK stał się instytucją niezwykle popularną i odgrywającą w regionie znaczną rolę kulturotwórczą. Co roku organizuje kilkanaście konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu nie tylko regionalnym, ale też ogólnopolskim i międzynarodowym.