Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury i Sztuki


ul. Narutowicza 69

64-100 Leszno

tel. (+48 65) 529 96 99

fax (+48 65) 529 92 70

tel./fax (+48 65) 529 90 21

e-mail: centrum@ckisleszno.pl

www: www.ckisleszno.pl


Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie działa na rzecz upowszechniania kultury i sztuki, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zachowania dziedzictwa kultury regionalnej, edukacji artystycznej społeczeństwa, dokumentowania i promowania działalności kulturalnej.
Organizuje szkolenia z zakresu: teatru i recytacji, tańca, folkloru, plastyki, muzyki; konkursy, festiwale, turnieje, przeglądy i wystawy.
Proponuje uczestnictwo w imprezach, wystawy plastyczne i fotograficzne, udział w zajęciach: Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej, Klubu Modelarstwa Lotniczego, Klubu Seniora, Kabaretu Studenckiego, projekcje w Dyskusyjnym Klubie Filmowym ODLOT.
Wydaje: Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski, publikacje regionalne, katalogi i foldery.