Polmic - FB

centraum kulturalne (S)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży


ul. H. Wietora 13/15

31-067 Kraków

tel. (+48 12) 430 50 90

fax (+48 12) 430 51 54

e-mail: biuro@sckm.krakow.pl

www: www.sckm.krakow.pl


Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno-artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli-instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

TEATR
W tej dziedzinie w ramach propozycji programowej pod nazwą ALCHEMIA TEATRU odbywa się działalność teatralna, która obejmuje całokształt różnorodnych form zajęć stałych i przedsięwzięć teatralnych o charakterze projektów. Dzieci, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i studenci pod kierunkiem doświadczonych aktorów mają szansę: pracować nad materiałem literackim; tworzyć własne scenariusze; zdobywać umiejętności w zakresie wymowy, operowania głosem, ruchu scenicznego; poznawać zasady budowania i procesu powstawania scenicznej kreacji i sytuacji dramaturgicznych, techniki treningu aktorskiego i ekspresji; rozwijać własne predyspozycje teatralne, aktorskie zdolności, wyobraźnię, wrażliwość na sztukę. Uczestnicy zajęć „dotykając” różnych elementów materii teatru uświadamiają sobie nieskończone jego możliwości w sferze poznawczej i emocjonalnej. Współuczestnictwo i współdziałanie młodych ludzi w teatralnych poszukiwaniach i zdarzeniach sprzyja kreatywnemu myśleniu. W ramach ALCHEMII TEATRU realizowane są cele dydaktyczne i wychowawcze, do których zaliczyć należy uzyskanie świadomości ruchowo-scenicznej ciała, pracę nad poprawnością wymowy oraz sposobami operowania głosem, kompensacyjne ćwiczenia związane z pokonywaniem barier i strachu, uwrażliwienie na różne środki wyrazu scenicznego tj. muzykę, scenografię, światło oraz zwiększenie wrażliwości na piękno literatury i poezji.

TANIEC
W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży działają studia tańca kierowane przez doświadczonych instruktorów-nauczycieli tancerzy: Studio Tańca Współczesnego EST oraz Studio Tańca i Rekreacji.

MUZYKA
W tej dziedzinie Centrum proponuje dzieciom i młodzieży, studentom profesjonalną edukację w zakresie rozwijania zdolności artystycznych, umiejętności gry na instrumentach muzycznych, pracy w zespołach muzycznych, kształtowania gustu muzycznego, a także percepcji muzyki. Proponuje głównie edukację artystyczną w dziedzinie szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Program zajęć muzycznych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży różni się od programów zajęć w szkołach muzycznych – uczestnicy nie podlegają weryfikacjom egzaminacyjnym. Sprawdzianem dla nich jest udział w koncertach, konkursach, przeglądach, warsztatach i spotkaniach muzycznych oraz innych imprezach organizowanych przez kluby, piwnice muzyczne i inne ośrodki kulturalne czy artystyczne poza Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Młodzież ma również możliwość dokonywania nagrań dźwiękowych w Studiu Nagrań. Jednocześnie uczestnicy zajęć poza nabywaniem umiejętności gry na instrumentach i nauką śpiewu wzbogacają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych, taką jak: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, aranżacja, formy muzyczne, techniki komponowania oraz inne.

PLASTYKA
Nauczyciele – artyści plastycy wprowadzają dzieci w świat sztuki, uwrażliwiają na piękno, rozwijają ich wyobraźnię, uczą podstaw technik malarskich, rysunkowych, graficznych, a także przekazują wiadomości o stylach w sztuce, życiu i twórczości sławnych artystów. Tu młodzi artyści mogą realizować swoje zainteresowania i uczyć się projektowania architektonicznego, technik tkactwa, technik witrażowych, wykonywania oryginalnych tkanin (gobelin, kilim, dywan, aplikacja), a także poznają ciekawe techniki współczesnego rzemiosła artystycznego oraz metody konstrukcji i budowy szopek krakowskich.

FILM
Cykl spotkań o charakterze edukacyjno-artystycznym, obejmujący wykłady, projekcje filmowe oraz warsztaty pracy z kamerą opracowany i skierowany do młodzieży powyżej 15 roku życia, maturzystów przygotowujących się do egzaminów wstępnych na kierunki humanistyczne, studentów, nauczycieli, a także miłośników i fascynatów kina. Cykl spotkań pozwoli zapoznać się z najważniejszymi aspektami historii i estetyki filmu, jak również wzbogacić umiejętności o praktyczny warsztat krytyczny i wprowadzi w podstawy pracy na planie filmowym. Uzupełnieniem prelekcji prowadzonych przez absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego będą spotkania z ludźmi świata filmu oraz prezentacje filmowe w ramach organizowanych przeglądów i festiwali. Zajęcia składają się z trzech bloków: historycznego, estetycznego i estetyki dzieła filmowego oraz zajęć praktycznych w ramach Pracowni Filmowej „Klatka”. W Studio Filmu „Filmagia” uczestnicy mogą zrealizować indywidualne własne projekty filmowe oraz organizować przeglądy filmów zrealizowanych w ramach Pracowni Filmowej „Klatka”.

DZIENNIKARSTWO
Zajęcia dziennikarskie mają na celu dać młodym ludziom szansę poznania warsztatu pracy dziennikarza, poznania teorii z zakresu dziennikarstwa, umożliwienie zweryfikowania zdobytej wiedzy w praktyce (współpraca z krakowskimi mediami m.in. z Radiem Alfa). Poza typową pracą dziennikarską, młodzież pomaga przy organizacji różnych konkursów, wystaw i spotkań z ludźmi kultury i sztuki.

SPORT I REKREACJA
W tej dziedzinie Centrum proponuje różne formy ruchu sprzyjające kształtowaniu ogólnej sprawności fizycznej, kondycji, umiejętności koncentracji oraz zapobiegające powstawaniu wad postawy. Nauczyciele instruktorzy starają się umacniać współpracę w grupie, proponują ćwiczenia dostosowane do wieku uczniów w zakresie walk wschodu, kulturystyki, aerobiku, fitnessu, a także ćwiczenia kształtujące i modelujące sylwetkę. Jednocześnie Centrum umożliwia uczestnikom udział w różnego typu zawodach, konkursach i seminariach. Zachęca młodzież do uprawiania żeglarstwa. Klub Żeglarski „Kolchida” prowadzi szkolenia żeglarskie na stopień sternika i żeglarza jachtowego. Instruktorzy z dużym stażem i doświadczeniem organizują wyjazdy szkoleniowe i turystyczne, a w roku szkolnym odbywają się imprezy żeglarskie z udziałem grupy szantowej.