Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury Śląskiej


ul. Krauzego 1

41-603 Świętochłowice

tel. (+48 32) 345 21 60

fax (+48 32) 345 21 61

www: www.swietochlowice.pl/?temat=mia.kul


Centrum Kultury Śląskiej zostało powołane 1 stycznia 2004 r. decyzją Rady Miejskiej w Świętochłowicach do organizowania i koordynowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Czerpiąc z doświadczeń i zaplecza technicznego Domów Kultury „Zgoda” i „Grota”, na bazie których utworzono Centrum, instytucja wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.
Współpracując z Muzeum Miejskim w Świętochłowicach, Instytutem Pamięci Narodowej O/Katowice, wykładowcami wyższych uczelni śląskich odbyło się kilka sesji naukowych poświęconych zagadnieniom Śląska i wydarzeniom lokalnym. W ramach cyklicznej działalności z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Centrum proponuje zajęcia artystyczne, przeglądy twórczości zespołów amatorskich, konkursy i warsztaty. Jest również organizatorem imprez rozrywkowych, jak bale karnawałowe, zabawy okolicznościowych, festyny, imprezy plenerowe.
Centrum Kultury Śląskiej mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Lipiny i Zgoda. Dzięki temu dysponuje sceną kameralną (ok. 200 miejsc), jak również salą widowiskową (ok. 400 miejsc siedzących z możliwością aranżacji przestrzeni wnętrza) posiadającą głęboką scenę (18m x 10m) z zapleczem technicznym. Dodatkowym atutem budynku CKŚ-Zgoda jest usytuowanie w malowniczym parku ze starym drzewostanem. Integralną część instytucji stanowi Galeria Sztuki w CKŚ-Lipiny wystawiająca prace artystów plastyków z kraju i zagranicy.
Celem Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie, wpływających na jakość życia mieszkańców.
Centrum Kultury Śląskiej prowadzi:
• warsztaty wokalne – chór, zespoły wokalne, soliści; kształcenie sprawności muzycznych, opracowywanie autorskiego programu,
• kółko teatralne – zadania aktorskie, etiudy teatralnych, realizacja spektakli,
• naukę gry na instrumencie – gitara, pianino, instrumenty klawiszowe,
• dziecięco-młodzieżowy zespół śpiewaczy – kształtowanie głosu i słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej, nauka interpretacji utworów muzycznych,
• Chór „Śląsk” – kształtowanie sprawności śpiewaczych, kultywowanie tradycji chóru,
• zespoły tańca nowoczesnego – rytmika, podstawy baletu, taniec współczesny, taniec rozrywkowy,
• zespół folklorystyczny – zajęcia wokalne, taniec ludowy, rytmika,
• sekcję szachową – symultany, turnieje drabinkowe, rozgrywki drużynowe, mistrzostwa szachowe; kształcenie i doskonalenie umiejętności szachowych,
• dance aerobic – fitness, FAT BURNING CLASS, yoga, techniki relaksacji; kształtowanie sylwetki, koordynacja ruchu, świadomość własnego ciała,
• Klub Foto-Video – techniki fotografowania i wideo filmowania, obsługa sprzętu fotograficznego i rejestrującego obraz, konserwacja sprzętu foto-video, obróbka i montaż materiału, konstruowanie reportażu,
• warsztaty plastyczne – działania plastyczne, podstawy rysunku i malarstwa,
• Galerię Sztuki – wernisaże, lekcje edukacyjne, spotkania twórców, wieczory autorskie.