Polmic - FB

organizacja (I)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Impresariat Muzyczny Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki


ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

tel. (+48 22) 586 42 07

e-mail: kbk@mckis.waw.pl

www: www.mckis.waw.pl


Instytucja istnieje na rynku sztuki od 1975 roku, do 1 stycznia 2001 roku pod nazwą Krajowe Biuro Koncertowe, zaś od tej daty pod nazwą Impresariat Muzyczny jako dział Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Krajowe Biuro Koncertowe zostało powołane przez Ministra Kultury i Sztuki jako instytucja muzyczna, popularyzująca kanony sztuki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego.
Oferta Impresariatu obejmuje przede wszystkim koncerty na Mazowszu, w kraju, ale także imprezy poza Polską i o międzynarodowym zasięgu. Jego działalność ogólnopolska skupiona jest wokół dużych festiwali: Chopiniana - Dni Fryderyka Chopina w Warszawie, Koncerty pod Lipą w Łazienkach Królewskich i Koncerty Królewskie w Wilanowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku czy Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych w Bydgoszczy. Impresariat jest partnerem wielu polskich instytucji muzycznych, jak na przykład Związek Kompozytorów Polskich czy Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów, współpracując przy organizacji takich wydarzeń, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Warszawskie Spotkania Muzyczne czy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Specjalną ofertą, kierowaną do studentów i absolwentów uczelni muzycznych są wokalne i instrumentalne Mistrzowskie Kursy Interpretacji Muzyki, prowadzone przez najwybitniejszych pedagogów, m.in.: Ryszarda Karczykowskiego, Wandę Wiłkomirską, Andrzeja Jasińskiego, Teresę Żylis-Gara i innych. Działalność Impresariatu jest szczególnie ukierunkowana na realizację długofalowego, specjalnego programu promocji utalentowanych muzyków, rokujących nadzieję na dalszą, owocną karierę.