Polmic - FB

festiwal (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Alkagran - Jesienny Festiwal Muzyczny


Miejski Dom Kultury ul. Niepodległości 42

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. (+48 32) 215 31 59

fax (+48 32) 215 32 85

tel./fax

e-mail: biuro@alkagran.pl

www: alkagran.pl


  • Dyrektor organizacyjny: Bolesław Folek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
  • Dyrektor artystyczny: Grażyna Krzanowska

Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach cyklicznie od 1991 roku. Poświęcony jest pamięci kompozytora i akordeonisty Andrzeja Krzanowskiego, twórcy Kwintetu akordeonowego noszącego tytuł „Alkagran czyli jedno miejsce na prawym brzegu Wisły”. Miejscem tym są Czechowice-Dziedzice - rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego. Nazwa festiwalu wywodzi się właśnie z owego tytułu, będącego jednocześnie akronimem złożonym z pierwszych sylab imion członków jego najbliższej rodziny (Aleksandra – córka, Kamil – syn, Grażyna – żona, Andrzej – imię kompozytora).

Inauguracja festiwalu odbyła się w październiku 1991 roku w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora. Pomysł festiwalu narodził się w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, a jego realizacji podjął się Miejski Dom Kultury. Festiwal nosił wówczas nazwę „Muzyczne Spotkania Młodych – Alkagran”. Do 2010 r. festiwal odbywał się corocznie, a od 2010 - w cyklu dwuletnim.

Głównymi organizatorami festiwalu są: Miejski Dom Kultury oraz Mała Akademia Muzyki w Czechowicach-Dziedzicach. Funkcję dyrektora organizacyjnego pełni Bolesław Folek – dyrektor Miejskiego Domu Kultury, kierownikiem artystycznym jest Grażyna Krzanowska – kompozytorka, pedagog, żona kompozytora.

Program festiwalowy obejmuje prezentację twórczości Andrzeja Krzanowskiego, koncerty muzyki dawnej, klasycznej i współczesnej, a także jazzowej i folkowej. Stałe miejsce na festiwalu zajmują koncerty i widowiska muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz spektakle operowe, wykłady, spotkania z twórcami, konkursy muzyczne, wystawy. Podczas Festiwalu odbywa się Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego, który stał się ważnym wydarzeniem artystycznym dla środowiska młodych akordeonistów. Imprezy festiwalowe odbywają się w Czechowicach-Dziedzicach w Miejskim Domu Kultury, Pałacu Kotulińskich, Dworku Stara Cynkownia, Liceum Ogólnokształcącym oraz we wnętrzach kościołów, a także w Bielsku-Białej i Katowicach.

Podczas XXV edycji wydarzenia w 2020 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Krzanowskiemu w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

aktualizacja: 2014 (ab), 2017 (iz), 2021 (msz)