Polmic - FB

festiwal (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

AKORD - Koncerty muzyki kameralnej kompozytorów lubelskich


Lubelski Oddział Związku Kompozytorów Polskich, ul. Kraśnicka 2a

20-718 Lublin

e-mail: lublin@zkp.org.pl


Koncerty o nazwie „AKORD”, organizowane przez Lubelski Oddział Związku Kompozytorów Polskich we współpracy z Filharmonią Lubelską, stały się od roku 1988 forum nowej muzyki lubelskiej. Ideą tego wydarzenia było prezentowanie różnorodności polskiej muzyki współczesnej z naciskiem na twórców związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. W programie koncertów pojawiły się między innymi utwory Andrzeja Nikodemowicza, Zbigniewa Bargielskiego, Krzesimira Dębskiego, Mieczysława Mazurka oraz Mariusz Dubaja, który zaangażowany był w organizację wydarzeń. W ramach dotychczasowych edycji miało miejsce wiele światowych prawykonań oraz szereg pierwszych wykonań w Lublinie. Koncerty te wywoływały szeroki oddźwięk i życzliwe recenzje w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Stały się one liczącym się forum prezentacji muzyki współczesnej wśród takich ośrodków, jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, czy Poznań.

W latach 1988-2019 zorganizowano szesnaście edycji koncertów, zarówno kameralnych, jak i symfonicznych. W 2010 roku „AKORD XIII” odbył się pod hasłem „Kompozytorzy lubelscy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi z okazji 200. rocznicy urodzin”. W 2015 odbył się koncert ,,AKORD XV. Mistrzowski recital. W hołdzie profesorowi Adrzejowi Nikodemiczowi z okazji 90. rocznicy urodzin”. Kolejny koncert odbył się w 2019 roku pod nazwą „AKORD XVI. Muzyka chóralna kompozytorów lubelskich” – w hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji 41. rocznicy Pontyfikatu i 40. rocznicy pielgrzymki do Ojczyzny.

aktualizacja: 2021 (msz)