Polmic - FB

chóry (C)

A B C E F G H I K L M O P R S T V W Z
lp. Nazwa
1 Camerata Silesia - Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
2 Camerata Varsovia - Chór
3 Cantate Deo - Koszaliński Chór
4 Cantores Minores - Archikatedralny Chór Męski, Stowarzyszenie Śpiewacze „Cantores Minores”
5 Cantores Minores Wratislavienses - Wrocławscy Kameraliści
6 Cantores Viridimontani - Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze
7 Cantus Firmus - Zespół Kameralny
8 Cantus Polonicus - Polski Chór Kameralny
9 Capella Cracoviensis
10 Cappella Corale Varsaviana
11 Chopin Vocal Consort (dawniej: AMFC Vocal Consort)
12 Chór "Con Fuoco" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
13 Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
14 Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
15 Chór Akademicki Politechniki Śląskiej
16 Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
17 Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej
18 Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
19 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
20 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
21 Chór Archikatedry Warszawskiej
22 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
23 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
24 Chór Filharmonii Krakowskiej
25 Chór Filharmonii Narodowej
26 Chór Filharmonii Śląskiej
27 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
28 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
29 Chór Polskiego Radia
30 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
31 Chór Synagogi pod Białym Bocianem
32 Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
33 Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
34 Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Chór Akademii Teologii Katolickiej)
35 Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
36 Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego (dawniej: Polski Chór Jeunesses Musicales)
37 Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
38 Collegium Cantorum - Chór Filharmonii Częstochowskiej
39 Collegium Musicum - Olsztyński Chór Kameralny
40 COLLEGIUM MUSICUM - Chór kameralny Uniwersytetu Warszawskiego
41 Collegium Vocale Bydgoszcz - Zespół Muzyki Dawnej
42 Contento Core - Zespół Wokalny
43 Continuo - Sopocki Chór Kameralny
44 Cracow Singers – zespół wokalny