Polmic - FB

organizacje ()

A B C D F G H I J K Ł M O P R S T W Z

lp. Nazwa
81 Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
82 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów
83 Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej PSeME
84 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Pianistów EPTA
85 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
86 Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
87 Polskie Stowarzyszenie Puzonistów
88 Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej
89 Polskie Towarzystwo Bachowskie
90 Polskie Towarzystwo Carla Orffa
91 Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej
92 Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej
93 Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
94 Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra"
95 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
96 Porozumienie "Łazienki Królewskie"
97 Pro Sinfonika - Klub im. Stefana Kisielewskiego
98 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
99 Société Maria Szymanowska
100 Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców