Polmic - FB

szkoły (K)

A I K M N O P S U W Z

lp. Nazwa
1 Katedra Edukacji Artystycznej - Uniwersytet Łódzki
2 Katedra Edukacji Artystycznej - Uniwersytet Szczeciński
3 Katedra Muzyki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
4 Katedra Muzykologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 Katolicki Uniwersytet Lubelski - Instytut Nauk o Sztuce