Polmic - FB

zespoły ()

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W Z Ł

lp. Nazwa
61 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
62 Chór Archikatedry Warszawskiej
63 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
64 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
65 Chór Filharmonii Krakowskiej
66 Chór Filharmonii Narodowej
67 Chór Filharmonii Śląskiej
68 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
69 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
70 Chór Polskiego Radia
71 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
72 Chór Synagogi pod Białym Bocianem
73 Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
74 Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
75 Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Chór Akademii Teologii Katolickiej)
76 Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
77 Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego (dawniej: Polski Chór Jeunesses Musicales)
78 Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
79 Claribel - Kwartet Klarnetowy
80 Clarideon