Polmic - FB

zespoły ()

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

lp. Nazwa
61 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
62 Chór Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego
63 Chór Archikatedry Warszawskiej
64 Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
65 Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
66 Chór Filharmonii Krakowskiej
67 Chór Filharmonii Narodowej
68 Chór Filharmonii Śląskiej
69 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
70 Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
71 Chór Polskiego Radia
72 Chór Psalmodia (przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
73 Chór Synagogi pod Białym Bocianem
74 Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
75 Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
76 Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Chór Akademii Teologii Katolickiej)
77 Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
78 Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego (dawniej: Polski Chór Jeunesses Musicales)
79 Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
80 Claribel - Kwartet Klarnetowy