Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Droga mistyczna. W stulecie śmierci Skriabina" - Łódź, 24-25 kwietnia 2015


Organizator:  Akademia Muzyczna w Łodzi

27 kwietnia 2015 roku mija 100. rocznica śmierci Aleksandra Skriabina, rosyjskiego kompozytora, największego mistyka muzycznego od czasu Hildegardy von Bingen. Z tej okazji w dniach 24-25 kwietnia Akademia Muzyczna w Łodzi organizuje konferencję naukową pt. Mistyczna droga muzyki. W stulecie śmierci Aleksandra Skriabina.

Organizowana przez łódzką Akademię Muzyczną konferencja jest okazją do spojrzenia na twórczość Skriabina z różnych perspektyw: filozoficznej, kulturologicznej, psychologicznej, historycznej oraz muzykologicznej.

– Konferencja będzie próbą odpowiedzi, na ile idea duchowej transformacji za pomocą muzyki jest sensowna dla współczesnego człowieka. Czy mieści się w perspektywach przemian zwiastowanych zagadkowym hasłem André Malraux: «Wiek XXI będzie mistyczny albo go nie będzie»? – zapowiada prof. AM dr hab. Jacek Szerszenowicz z Katedry Teorii Muzyki łódzkiej AM i wyjaśnia: – Dzieło Skriabina jest zwykle redukowane do samej muzyki, zapominając o wzniosłych celach etycznych, przewidywanych przez autora. Wykonując poemat symfoniczny Prometeusz najczęściej pomija się to, co jest najbardziej oryginalnym pomysłem artysty: zapisaną od pierwszego do ostatniego taktu partytury projekcję świateł, obrazującą przemiany duchowej aury człowieka.

Spotkanie badaczy z różnych ośrodków naukowych odbędzie się w Sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi przy al. 1. Maja 4. Obrady zaplanowano 24 kwietnia (piątek) w godz. 10.30-20.00 i 25 kwietnia (sobota) w godz. 9.30-13.30. Wstęp wolny.

Pełny program konferencji - dostępny na stronie Akademii:
www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/aktualnosci/61-2015/149830-ogolnopolska-konferencja-naukowa-droga-mistyczna-w-stulecie-smierci-skriabina


***

Aleksander Skriabin (Moskwa 1872 – Moskwa 1915) – od pierwszych lat okazywał fenomenalne zdolności muzyczne: talent pianistyczny, kompozytorski, absolutny słuch. Studia muzyczne podjął w konserwatorium moskiewskim, gdzie grę na fortepianie studiował w klasie W. Safonowa, a kompozycję u S. Taniejewa i A Arienskiego. W późniejszych latach prowadził klasę fortepianu w swojej macierzystej uczelni. Entuzjastycznie przyjmowany był podczas swych tras koncertowych w całej Europie, dzięki czemu zdobył sławę świetnego pianisty. Wykonania dzieł symfonicznych, począwszy od III Symfonii, stają się początkiem wielkiej sławy Skriabina jako kompozytora.
Twórczość Skriabina obejmuje prawie wyłącznie dwa gatunki: muzykę fortepianową i orkiestralną. Opusy od 1 do 25 – kompozycje fortepianowe – stawiają Skriabina w rzędzie twórców oryginalnych, ale silne są jeszcze powiązania z muzyką Chopina. Następne dzieła, wraz z przeniesieniem centrum zainteresowania na muzykę symfoniczną, przynoszą ewolucję dojrzały, własny styl. Najwybitniejsze kompozycje Skriabina to: symfonie (I 1900, II 1902, III „Boski poemat” 1904), poematy symfoniczne („Poemat ekstazy”, „Prometeusz” zwany „Poematem ognia”). Twórczość fortepianową, zawierającą – obok preludiów, etiud, walców i mazurków – Koncert fortepianowy fis-moll, wzbogacił Skriabin w późniejszych latach o „Poemat tragiczny”, „Poemat sataniczny” i sonaty.
Estetyka muzyki Skriabina preferuje przede wszystkim ekspresję, podkreśla misteryjny charakter sztuki, postuluje połączenie muzyki z plastyką, efektami wizualno-barwnymi. Problematyka warsztatu kompozytorskiego Skriabina obejmuje zagadnienia harmonii i instrumentacji. Poszukiwania nowych zasad organizacji współbrzmień doprowadziły kompozytora do całkowitego schromatyzowania harmoniki tonalnej, porzucenia centrum tonalnego, wreszcie do stworzenia własnego „porządku” harmonicznego.

Kontakt:

Aleksandra Bęben abeben@amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.