Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Sfogato” na Dzwonek i Sygnał 2015


Organizator:  Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato

Regulamin

I
1. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na Dzwonek i Sygnał, organizowany przez Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato (www.SfogatoFestival.com), odbywać się będzie na stronie internetowej festiwalu w dniach od 16 listopada do 2 grudnia 2015.
2. Konkursowym Jury będzie publiczność z całego świata oceniająca kompozycje na stronie www.SfogatoFestival.com

II
Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości. Nie obowiązuje limit wiekowy.

III
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie przez kandydata wymaganych dokumentów oraz nagrań w terminie podanym w Regulaminie Konkursu.

IV
1. Kandydaci powinni wysłać zgłoszenie (formularz na stronie www.SfogatoFestival.com) oraz dodatkowe materiały: zdjęcie kandydata i pliki dźwiękowe do 15 listopada 2015 na adres: info@sfogatofestival.com
2. Dzwonki muszą być specjalnie skomponowane na Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato, w dowolnym stylu muzycznym i technice kompozytorskiej. Możliwe jest zgłoszenie następujących kompozycji: dzwonek (do 60 sekund), sygnał wiadomości (do 5 sekund), sygnał (np. budzik do 90 sekund).
3. Każdy kandydat może przesłać do 3 plików dźwiękowych w każdej kategorii.
4. Nagrania należy przesłać w formacie mp3.
5. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

V
1. Kompozycje będą prezentowane anonimowo od 16 do 30 listopada 2015 roku na stronie internetowej www.SfogatoFestival.com
2. W konkursie nie obowiązuje wstępna selekcja kompozycji.
3. Głosowanie (online na stronie: www.google.com/+sfogatofestival-com będzie trwało od 16 do 30 listopada 2015 (do godz. 23:59 czasu polskiego).
4. W konkursie biorą udział wszystkie nadesłane kompozycje.
5. Koncert laureatów odbędzie się 2 grudnia 2015. Nazwiska kompozytorów zostaną ujawnione po zakończeniu głosowania.

VI
1. Zwycięzcy otrzymają tytuł Laureata Konkursu Dzwonków odbywającego się w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato 2015.
2. Nagrodą jest prawykonanie utworu skomponowanego przez Laureatów (specjalnie na festiwal) podczas festiwalu w 2016 roku.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną. Istnieje możliwość otrzymania Dyplomu pocztą tradycyjną wraz z materiałami festiwalowymi po dokonaniu wpłaty w wysokości 40 zł do 30 listopada 2015 na konto:

Adres: Bank PEKAO S.A., Oddział w Krakowie ul., Rynek Główny 47 31-013, Kraków, Poland
07 1240 4650 1111 0010 3697 3883 IBAN: PL07124046501111001036973883 SWIFT CODE: PKOPPLPW
lub konto PayPal: sfogato@sfogato.org

VII
1. Uczestnicy przenoszą na Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne, równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne, utrwalenie, zwielokrotnienie w każdej technice, wprowadzenie do obrotu handlowego, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej, publiczne odtwarzanie i wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa.

VIII
1. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu Sfogato. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.
 


Kontakt:

info@sfogatofestival.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.