Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

IX Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy 2015


Organizator:  Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy

Jest to unikalny w skali światowej, a jedyny tego typu konkurs w Polsce. Jego idea wynika z założenia, iż fenomen jazzu, postrzeganego jako uniwersalny język artystyczny, jest bez wątpienia jednym z elementów łączących europejską i światową kulturę i jej tradycje.

Konkurs adresowany jest do młodych twórców, dla których jazz jest wartością wspólną, łączącą różne narodowe doświadczenia muzyczne. Celem konkursu jest promocja dokonań kompozytorskich młodych kompozytów (do 35 lat). Jest to jedyny tego typu konkurs kompozytorski w Polsce przeznaczony dla muzyków komponujących tematy jazzowe i kompozytorów inspirujących się fenomenem jazzu.

Konkurs wzbudza zainteresowanie również poza Polską. Jego laureatami są między innymi: Thiago Trajano i Zezo Olimpio z Rio de Janeiro, Monika Allen z Nowego Yorku, Bartosz Smorągiewicz z Würzburga i Stepanka Balcarova z Czech.

Nadesłane przez młodych twórców kompozycje nie mogą być nigdzie publikowane, nagrywane ani wykonywane publicznie. Ocenia je jury złożone z wybitnych artystów i kompozytorów.

Partytury opatrzone godłem z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy należy nadsyłać do dnia 31 października 2015 na adres:
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy
ul. Jaśminowa 38
76-200 Słupsk
Termin rozstrzygnięcia konkursu to 2 listopada 2015 roku.

Więcej informacji - na stroniwww.komedajazz.com

Kontakt:

www.komedajazz.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.