Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych ATMA 2016


Organizator:  Agencja Koncertowo-Wydawnicza „Castello”

Agencja Koncertowo-Wydawnicza „Castello” zaprasza środowisko młodzieży muzycznej do udziału I Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych ATMA – 2016, mającym na celu odkrywanie młodych talentów otwartych na poszukiwanie wyjątkowej interpretacji dzieła.

Zaproszenie adresowane jest do środowisk szkolnych i pozaszkolnych, do uczniów i ich nauczycieli – mistrzów, żywiąc przekonanie, że duch miejsca, gdzie będzie odbywać się finał konkursu – Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem – zapewni szczególną aurę temu wydarzeniu.

Nad oceną kandydatów i życzliwą atmosferą zmagań finałowych czuwać będzie jury pod przewodnictwem wybitnej kompozytorki prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:
1. Fortepian
2. Gitara
3. Skrzypce
4. Wiolonczela

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych w Polsce, jak również młodzież kształcąca się muzycznie poza systemem szkolnictwa. Dopuszczone będą zgłoszenia osób urodzonych po 16 kwietnia 2000 roku, ale przed 18 kwietnia 2004 roku legitymujących się polskim obywatelstwem. Do konkursu zgłosić można utwory z zakresu literatury klasycznej, obejmującej dowolny okres historyczny z wyłączeniem tzw. muzyki rozrywkowej. Czas programu: od 20 do 25 minut.

Zamiar uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do dnia 31 grudnia 2015 roku na adres: konkurs@castellogt.pl 

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, instrument, kontakt mailowy i telefon.
 

Więcej informacji – na stronie: http://konkurs.castellogt.pl

Kontakt:

www.konkurs.castellogt.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.