Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na utwór do wiersza księdza Jana Twardowskiego


Organizator:  Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na utwór do wiersza księdza Jana Twardowskiego

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Patronat honorowy oraz mecenat nad konkursem objęli: Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza oraz prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Przedmiotem konkursu jest kompozycja napisana do wybranego wiersza księdza Jana Twardowskiego w następujących kategoriach:
a) piosenka,
b) utwór chóralny a cappella,
c) utwór wokalno-instrumentalny na głos i orkiestrę smyczkową lub chór i orkiestrę smyczkową. 
4. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi kompozytorzy z Polski i z zagranicy w wieku nieprzekraczającym 35 lat ( którzy do 31 grudnia 2015 roku nie ukończą 35 lat).
5. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, wykonane lub nagradzane na innych konkursach.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nadesłanych kompozycji (nagrodzonych i nienagrodzonych) oraz do opublikowania na płytach CD.
7. Partytury opatrzone godłem z dopiskiem „Konkurs kompozytorski” należy przesyłać na adres:
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
ul. Nowy Świat 28-30
62-800 Kalisz
8. Wewnątrz koperty z partyturą powinna znajdować się zamknięta koperta z danymi uczestnika konkursu: 
a) imię i nazwisko,
b) adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail,
b) tytuł utworu,
d) oświadczenie uczestnika konkursu, że nadesłana na konkurs kompozycja jest jego autorstwa i spełnia następujące warunki: nie była wcześniej publikowana, wykonana publicznie oraz nie została nagrodzona w innych konkursach. 
9. Do partytury musi być dołączona symulacja komputerowa na płycie CD-audio (lub nagranie demo live).
10. Termin nadsyłania zgłoszonych utworów – 10 grudnia 2015 roku ( decyduje data stempla pocztowego).
11. Obrady Jury, do którego zaproszone będą uznane autorytety w dziedzinie kompozycji, odbędą się w drugiej połowie grudnia 2015 roku.
12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień – 29 stycznia 2016 roku w siedzibie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30.
14. NAGRODY- w każdej kategorii organizatorzy przewidują nagrodę główną (pieniężną) oraz wyróżnienia. 
Kategoria piosenka – 3000 zł nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kategoria utwór chóralny a cappella- 5000 zł – nagroda mecenasa prywatnego,
Kategoria utwór wokalno – instrumentalny z orkiestrą smyczkową 7000 zł nagroda Prezydenta Miasta Kalisza.
Wysokość nagrody jest kwotą netto.
15. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
16. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych jest organizator.
17. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
18. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
19. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatorów.
20. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, albo zwrócić się o ich przesłanie (na koszt Uczestnika).

Kapituła Konkursu:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Sobczak, Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Adam Klocek, Dyrektor Filharmonii Kaliskiej,
mgr Mieczysław Szcześniak- piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
mgr Fryderyk Stankiewicz- kompozytor, Zakład Muzyki Sakralnej i Organowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Beata Michalak, Sekretarz Konkursu, muzykolog, Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Respektując sugestie pani dr Aleksandry Iwanowskiej, edytorki twórczości ks. Jana Twardowskiego i spadkobierczyni praw autorskich, Kapituła Konkursu uprzejmie prosi uczestników o wybieranie wierszy do konkursowych kompozycji z opublikowanych tomów, a nie z Internetu. Na stronach internetowych pojawiają się bowiem błędne zapisy utworów ks. Twardowskiego. Dołączamy sugerowaną przez panią Iwanowską listę tomików wierszy, które stanowią najlepsze źródła tekstów ks. Jana Twardowskiego.
Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-2006, wyd. 12, Poznań: Święty Wojciech 2009,
• Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932-2006, Warszawa: ASPRA-JR, Bellona 2007,
• tomiki serii Spotkania, co przychodzą same (t. 1-8), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2015,
Potrzebne do szczęścia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015,
Tylko miłość się liczy, Poznań: Święty Wojciech 2009,
ABC księdza Twardowskiego. Kazania najkrótsze, Warszawa IW Pax 2015.


Kontakt:

Sekretarz Konkursu: sekretariat.konkurskompozytor@wp.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
ul. Nowy Świat 28-30
62-800 Kalisz
www.wpa.amu.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.