Polmic - FB

sesje aktualne (I)


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia” – Poznań, 30 listopada-1 grudnia 2015


Organizator:  Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2015 roku w siedzibie poznańskiej Akademii odbędzie się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będzie międzyuczelniany koncert kompozytorski.

Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji: Etno- i techno- w muzyce XX i XXI wieku. Poszukiwanie źródeł czy pościg za nowością ma skłonić do refleksji zarówno nad źródłami inspiracji współczesnych twórców, jak i kierunkami dalszego rozwoju muzyki najnowszej. Sesje odbywać się będą w Sali Prezydenckiej Akademii Muzycznej w Poznaniu. W trakcie międzyuczelnianego koncertu kompozytorskiego, który odbędzie się 1 grudnia w Auli Nova wystąpi orkiestra Musique Moderne pod dyrekcją Jarosława Szemeta. Wydarzenie będzie stanowić wspaniałą okazję do przedstawienia i promocji twórczości młodych kompozytorów.
 

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK, 30 LISTOPADA 2015
SALA PREZYDENCKA

10.00-10.15 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników:
JM Rektor dr Halina Lorkowska
Przedstawiciele Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny
dr hab. Krzysztof Moraczewski (Instytut Kulturoznawstwa UAM)

11.15-12.15 PANEL I
PRELUDIUM DO NEOFONII – WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI TADEUSZA NATANSONA
I EUGENIUSZA KNAPIKA
Prowadzenie: Piotr Krajewski

Joanna Kołodziejska
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Tadeusz Natanson – estetyka twórcy

Piotr Jędrzejczyk
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Tradycja i nowoczesność w harmonice ‘Corale, Interludio e Aria’ Eugeniusza Knapika

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 PANEL II
W KRĘGU TRADYCJI
Prowadzenie: Ada Krzyczkowska

Krzysztof Bździel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Tradycyjny tuwiński śpiew gardłowy i muzyka Tuwy

Andżelika Jędrzejczyk
Uniwersytet Jagielloński
Flamenco – dziedzictwo kulturowe Hiszpanii czy widowisko dla turystów?

Bartosz Różanek
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Oryginalne uwspółcześnienie tradycyjnych przyśpiewek ludowych, czyli projekt ‘Ojdadana’ Grzegorza z Ciechowa

Piotr Krajewski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Żydowska płynna tożsamość postpamięciowa Steve’a Reicha (Different trains

14.00-15.30 przerwa obiadowa

19.00 KONCERT KOMPOZYTORSKI
AULA NOVA

WTOREK, 1 GRUDNIA 2015
SALA PREZYDENCKA

10.00-11.15 PANEL III
W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ INSPIRACJI
Prowadzenie: Michał Janocha

Karol Rzepecki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Źródła inspiracji w twórczości Joanny Bruzdowicz

Karolina Dąbek
Akademia Muzyczna w Krakowie
Technologia – kod genetyczny muzyki Stefana Prinsa

Chaoran Zuo
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Tradycyjne instrumenty chińskie

11.15-11.30 przerwa kawowa

11.30-12.45 PANEL IV
NOWE ŹRÓDŁA INSPIRACJI
Prowadzenie: Krzysztof Bździel

Karol Klugowski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Rewizjonistyczna historiografia jazzu I. Współczesne techniki kompozytorskie
i rozszerzone techniki wykonawcze na przykładzie twórczości Khaima Macztuwariana

Katarzyna Danel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Na granicy światów. O twórczości Lyle'a Maysa

Kacper Kajzderski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Przejawy nowoczesnego myślenia o muzyce w kręgu muzyki metalowej na przykładzie twórczości Meshuggah

12.45-14.30 Wykład: O muzycznej ‘kampanii reklamowej’ – jak się reklamujemy, co powinniśmy brać pod uwagę i jakie częste błędy popełniamy?
mgr Tomasz Kozieł, dyrektor T&M MUSIC

Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań
tel: +48 61 856 89 00 (centrala)
fax: +48 61 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.