Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grażyna Bacewicz – interpersonalnie i kontekstualnie” – Łódź, 27-28 listopada 2015


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Grażyna Bacewicz - interpersonalnie i kontekstualnieW dniach 27-28 listopada 2015 roku w sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi (al. 1 Maja 4) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grażyna Bacewicz – interpersonalnie i kontekstualnie” zorganizowana przez Katedrę Teorii Muzyki. Wstęp wolny.

Celem sympozjum jest naświetlenie związków i relacji Grażyny Bacewicz z różnymi osobowościami i ideami, które przewinęły się przez jej życie. Przy okazji pojawią się relacje z badań nad działalnością i twórczością m.in. Stefana Kisielewskiego, Andrzeja Panufnika, Kazimierza Sikorskiego czy Antoniego Dobkiewicza. Kontekst dla rozważań nad muzyką Grażyny Bacewicz stanowią pojęcia kluczowe dla epoki: neoklasycyzm, socrealizm, sonoryzm.

Konferencja jest częścią Międzynarodowego Festiwalu im. Grażyny Bacewicz – nowego projektu łódzkiej Akademii Muzycznej, na który składają się również: Koncert laureatów 5. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz (27 listopada 2015) oraz I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz (9-13 grudnia 2015). Projekt realizowany jest we współpracy z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina.


PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: 27 listopada 2015, piątek, godz. 14.00–18.00

14.00
Otwarcie
Prorektor ds. dydaktyki AM w Łodzi dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Kierownik Katedry Teorii Muzyki prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

14.15–14.45
Anna Nowak (AM Bydgoszcz): Estetyczne antynomie w muzyce Grażyny Bacewicz

14.45–15.15
Małgorzata Gąsiorowska (Warszawa): Dwoje na huśtawce (neoklasycyzmu): Bacewicz–Kisielewski

15.15–15.45
Iwona Lindstedt (Uniwersytet Warszawski): Sonorystyczny neoklasycyzm Grażyny Bacewicz

15.45–16.15 przerwa

16.15–16.45
Krzysztof Droba (AM Kraków): VytautasBacevičius, którego nie było…

16.45–17.15
Miłosz Bazelak (AM Łódź): Profesor, mentor, przyjaciel – o roli Kazimierza Sikorskiego w życiu i działalności Grażyny Bacewicz

17.15–17.45
Magdalena Grajter (AM Łódź): Antoni Dobkiewicz – przyczynek do portretu pianisty – pedagoga

Sesja II: 28 listopada 2015, sobota, godz. 9.00–13.30

9.00-10.00
Panel studentów teorii muzyki i kompozycji (AM Łódź): Grażyna Bacewicz – oczyma młodych, uczestnicy: Marta Włodarczyk, Adam Lewandowski, Jan Rogacki

10.15-10.45
Agata Stojewska (AM Kraków): W nurcie witalistycznego koloryzmu: Karol Szymanowski – Grażyna Bacewicz. Podobieństwa i różnice

10.45-11.15
Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa): Muzyka czasów terroru? Okupacyjne uwertury orkiestrowe Grażyny Bacewicz i Andrzeja Panufnika

11.15-11.45 przerwa

11.45-12.15
Tomasz Tarnawczyk (PSM I i II st. Sanok): Symfonie Grażyny Bacewicz na tle sytuacji społeczno-politycznej w powojennej Polsce

12.15-12.45
Tomasz Król (AM Łódź): Grażyna Bacewicz: sonaty na skrzypce i fortepian – kontekst wykonawczy w ujęciu specyfiki techniki instrumentalnej

12.45-13.15
Piotr Kędzierski (AM Łódź): Twórczość fortepianowa Grażyny Bacewicz a idiom pianistyczny w muzyce Witolda Lutosławskiego
 


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
tel. + 48 42 662 16 00
www.amuz.lodz.pl

Aleksandra Bęben
tel. 668 271 308
abeben@amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.