Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

XXXIV Zimowy Kurs Wokalny – Dusznik-Zdrój, 6-13 lutego 2016


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu

Uczestnikami Zimowego Kursu Wokalnego, od blisko 40 lat organizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu w pięknej scenerii Dworku Chopina w Dusznikach-Zdroju i salach Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich, są wokaliści – absolwenci i studenci wydziałów wokalnych i wokalno-aktorskich uczelni muzycznych, uczniowie szkół muzycznych II st., osoby kształcące się w zakresie wokalistyki, konsultanci wokalni, a także kandydaci na studia w zakresie wokalistyki.

Program kursu obejmuje zajęcia interpretacyjne, seminaria mistrzowskie, koncerty kameralne, recitale, wykłady i prelekcje, obserwacje kursu pedagogicznego i sympozjum naukowego. Klasy śpiewu poprowadzą wybitni wykładowcy wokalistyki, m.in.: prof. Hyery Hwang, prof. JOHN Truitt, dyr. Eytan Pessen, prof. dr Izabela Kłosińska, prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska, prof. Barbara Ewa Werner, prof. Ella Susmanek, doc. Marina Belashuk, prof. AM. dr hab. Magdalena Blum, prof. Eugeniusz Sąsiadek, prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski, prof. dr hab. Piotr Łykowski, prof. dr hab. Bogdan Makal, dr Marta Schmidt. Do współpracy z wykładowcami zaproszeni zostali wybitni pianiści-kameraliści.

Podczas Kursu obowiązuje tradycyjny system zajęć: aktywni uczestnicy są dzielni na klasy śpiewu solowego, pracując tylko z danym wykładowcą. Kurs wieńczy Koncert Finałowy Uczestników. W Koncercie Finałowym biorą udział najlepsi uczestnicy z poszczególnych klas. Kierownikiem Kursu jest prof. Bogdan Makal – przy współpracy prof. Piotra Łykowskiego, a konsultantem programowym – prof. Eugeniusz Sąsiadek.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 stycznia 2016 roku.

Regulamin i karta zgłoszenia – dostępne na stronie: www.amuz.wroc.pl/pl/xxxiv_zimowy_kurs_wokalny_w_dusznikach-zdroju/4885/2/


Kontakt:

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław
z dopiskiem: DUSZNIKI

Tel. (71) 310 05 46
E-mail: duszniki@amuz.wroc.pl

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.