Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Sinfonietta per Sinfonietta” – Kraków 2016


Organizator:  Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Sinfonietta per Sinfonietta”.

Celem Konkursu jest skomponowanie utworu dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia, którego premiera odbędzie się w lipcu 2016 roku podczas koncertu finałowego 2. Międzynarodowego Festiwalu „Sinfonietta Festival” w Krakowie. Nabór zgłoszeń zakończy się 23 maja 2016 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 czerwca 2016 roku.
 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia.
2. Celem Konkursu jest promocja młodych kompozytorów oraz poszerzenie repertuaru na orkiestrę smyczkową.
3. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu „Sinfonietta” na orkiestrę smyczkową o składzie nieprzekraczającym ilości osób: 6-5-4-4-1 i czasie trwania od 5 do 10 minut.
4. Utwór zgłoszony do konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.
5. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory.
6. Na konkurs należy przesłać anonimowo po 3 egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z materiałami - głosami) oraz płytę CD z jej elektronicznym zapisem (w formacie PDF), w kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym. Obowiązuje komputerowy skład nut.
7. Do partytur musi być dołączona zaklejona koperta opisana tym samym godłem, zawierająca dane i oświadczenia kompozytora według wzoru określonego w załączniku do regulaminu – dostępnego również na stronie internetowej Organizatora www.sinfonietta.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Karcie zgłoszenia.
9. Materiały na konkurs należy przesyłać do dnia 23 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31-221 Kraków
z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski: Sinfonietta per Sinfonietta.


10. Do Jury Konkursu zaproszone są uznane autorytety w dziedzinie kompozycji.
11. Informacje o laureatach konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora www.sinfonietta.pl do dnia 6 czerwca 2016 r.
12. Nagrodą w konkursie jest premierowe wykonanie „Sinfonietty” na Międzynarodowym Festiwalu „Sinfonietta Festiwal” w Krakowie oraz kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2016 / 2017 wraz z profesjonalnym nagraniem audio-video.
13. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych); a jego decyzje są ostateczne.
14. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do końca lipca 2016 r.
15. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej o konkursie na stronie: www.sinfonietta.pl oraz www.facebook.com/SinfoniettaCracovia.  


Kontakt:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia
ul. Papiernicza 2
31-221 Kraków
www.sinfonietta.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.