Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs Kompozytorski na Intradę Królowej Kaszub – Gdańsk 2016


Organizator:  ks. Eugeniusz Grzędzicki, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zarząd Powiatu Kartuskiego

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs zostaje ogłoszony przez ks. Eugeniusza Grzędzickiego – proboszcza Parafii i kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub, Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego.
2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem JM prof. dr. hab. Macieja Sobczaka – Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku.
3. Przedmiotem Konkursu jest Intrada na kwintet dęty blaszany (2 trąbki, waltornia, puzon, tuba) o czasie trwania ok. 40 sekund. Zwycięska praca będzie towarzyszyć odsłonięciu Cudownej Figury Matki Boskiej Sianowskiej.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich kompozytorów bez limitu wieku.
5. Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, nienagradzane, niewykonywane publicznie.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 roku. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs kompozytorski Intrada Królowej Kaszub.
9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma), powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, adresem mailowym, numerem telefonu etc.
10. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
11. Jury zostanie powołane przez organizatorów Konkursu.
12. Z nadesłanych kompozycji Jury Konkursu wyłoni zwycięski utwór.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 13 czerwca 2016 roku.
14. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
15. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
16. Nagrodzona kompozycja staje się własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie.
17. Informacje o Konkursie są dostępne na stronach: www.sanktuarium-sianowo.pl, www.amuz.gda.pl.

Kontakt:

Krzysztof Olczak – dyrektor Konkursu,
Kierownik Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku,
tel.: 58 300 92 14,
e-mail: krzysztof@krzysztofolczak.com  

Wojciech Hewelt – koordynator projektu,
Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych Blaszanych
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku,
e-mail: w.hewelt@osm.gdansk.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.