Polmic - FB

kalendarium kursów (C)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

Czarnoleski Kurs Skrzypcowy – 15-22 sierpnia 2016


Organizator:  Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

Regulamin „Czarnoleskiego Kursu Skrzypcowego”


§1.
1. Organizatorem Kursu jest Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie.
2. Kurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów.
3. Kurs odbędzie się w terminie 15-22.08.2016 w Hotelu ****Pałac „Czarny Las” w Woźnikach k. Częstochowy.
4. Wykładowcami będą wybitni polscy skrzypkowie i pedagodzy:
- Aleksandra Szwejkowska-Belica
- Łukasz Błaszczyk
- Piotr Tarcholik

§2.
1. Całkowity koszt kursu wynosi 1380 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podpisanie dokumentów.
3. Zgłoszenie należy wysłać do dnia 30 maja na adres: a-belica@wp.pl  
4. Do formularza należy dołączyć kopię dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej z widoczną datą urodzenia. Można również dołączyć spis osiągnięć artystycznych.
5. Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona do 6 czerwca 2016 roku.
6. Zaliczkę w wysokości 380 zł należy uiścić po ogłoszeniu ostatecznej listy uczestników do dnia 15 czerwca 2016.
7. Wpłat należy dokonywać na konto:
Bank Ochrony Środowiska SA Oddz. w Częstochowie nr rachunku 76 1540 1014 2001 7301 0737 0001 z dopiskiem „Czarnoleski Kurs Skrzypcowy”
8. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa po 30 czerwca zaliczka nie będzie zwracana.
9. Całkowitą opłatę za kurs należy wpłacić do końca lipca 2016 roku a potwierdzenie wpłaty wysłać na adres mailowy: a-belica@wp.pl
10. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie.
11. Podpisany i wydrukowany regulamin oraz kartę zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres: „Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie”, ul. Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa lub dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu.
12. Warunkiem udziału w „Czarnoleskim Kursie Skrzypcowym” dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego.

§3.
1. Kurs rozpoczyna się 15 sierpnia o godz. 17 spotkaniem organizacyjnym i kolacją.
2. Zakończenie kursu planowane jest 22 sierpnia ok. godz. 12.
3. W przypadku młodszych uczestników możliwy jest przyjazd uczestnika wraz z opiekunem.
4. Koszt pobytu opiekuna wynosi 770 zł.
5. Organizatorzy kursu zapewniają uczestnikom 6 lekcji z wybranym pedagogiem, całodzienne wyżywienie, nocleg w pokoju dwuosobowym oraz ubezpieczenie.
6. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę uczestnika kursu, możliwe są zajęcia dzielone u dwóch pedagogów.
7. W czasie trwania kursu przewidziane są również spotkania mające na celu pogłębienie zainteresowań muzycznych uczestników, oraz różnorodne zajęcia sportowe.

§4.
1. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty akompaniamentu oraz strój koncertowy.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00
3. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w trakcie kursów odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie.

 

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: Profil FB


Kontakt:

Aleksandra Szwejkowska-Belica
tel. 886 215 130
e-mail: a-belica@wp.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.