Polmic - FB

kalendarium konferencji (C)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Call for papers: International Conference of Young Musicologists – Kraków, 7-9 listopada 2016


Organizator:  Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

International Conference of Young Musicologists.
Young Musicology today: tendencies, challenges and perspectives.

 

Celem konferencji jest integracja środowiska muzykologicznego poprzez stworzenie międzynarodowego forum wymiany myśli i doświadczeń naukowych. Zachęcamy młodych muzykologów do prezentacji rezultatów aktualnie prowadzonych badań oraz włączenia się w dyskusję na temat przyszłości muzykologii, jej roli i miejsca we współczesnej kulturze. Aktualnie muzykologia, która zajmuje się nie tylko samym badaniem muzyki, zaczyna pełnić także funkcje społeczne, stając się dziedziną tak naukową, jak i pożyteczną dla społeczeństwa. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, jakie nowe drogi należy wyznaczyć badaniom, jakie przyjąć nowe metodologie pracy muzykologa oraz jakie wyzwania i perspektywy zawodowe stoją przed muzykologami wkraczającymi na rynek pracy. To także okazja, aby wspólnie zastanowić się, czym młoda muzykologia chce się przyjrzeć w swoich badaniach.

Proponowane obszary tematyczne:


• Nowe perspektywy badawcze w muzykologii
• Muzyka wobec innych sztuk
• Muzyka w przestrzeni publicznej (badania sonosfery)
• Muzyka w społeczeństwie (muzyka i ideologie)
• Muzyka i sacrum
• Muzyka i nauka (np. psychologia muzyki)
• Wyzwania współczesnej etnomuzykologii
• Status i oblicze współczesnej krytyki muzycznej
• Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne
• Bibliotekarstwo muzyczne – problemy i wyzwania
• Praktyka wykonawcza
• Teoria muzyki
• Muzyka i popkultura
• Teatr operowy aktualnie

Podczas konferencji odbędą się zarówno sesje z tradycyjnymi referatami, ale również panele, podczas których grupy badaczy prowadzących wspólny projekt lub badających podobne obszary tematyczne będą mogły zaprezentować efekty swoich badań lub podjąć dyskusję nad określonym zagadnieniem. Zachęcamy do organizowania własnych sesji tematycznych w ramach konferencji (ze względów czasowych sugerujemy max. 4 referaty w ramach jednej sesji tematycznej; przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie osoby prowadzącej sesję).

Ponadto w programie konferencji zaplanowano:


Panel „Muzykolog na rynku pracy”
Będzie to okazja do podjęcia pogłębionej dyskusji na temat obecnej sytuacji zawodowej absolwentów muzykologii w Polsce i zagranicą oraz prezentacji doświadczeń w tym zakresie. Do udziału w panelu zapraszamy muzykologów – animatorów życia muzycznego, pracowników mediów, stowarzyszeń oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

Wykłady mistrzowskie //plenary speakers//
W programie konferencji przewidziano także dodatkowe wydarzenia, jak koncerty, zwiedzanie Krakowa oraz wystawy.

Przewidywana jest publikacja zbierająca referaty wygłoszone podczas konferencji.
Język konferencji: angielski.

Terminy:

Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktami – do 31 maja 2016 r.
Informacja o przyjęciu referatów – 30 czerwca 2016 r.
Termin konferencji 7-9 listopada 2016 r.

Opłata konferencyjna: 200 PLN (materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe podczas sesji, udział w koncertach i zwiedzaniu Krakowa; w opłatę nie zostały wliczone koszty noclegów i transportu. Organizatorzy zapewniają pomoc w zarezerwowaniu noclegów).

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy agnieszka.lakner@doctoral.uj.edu.pl  i musicologytoday@gmail.com


Szczegółowe informacje na stronie: www.muzykologia.uj.edu.pl/instytut/wydarzenia//-/journal_content/56_INSTANCE_4U9l/6464892/116082638


Kontakt:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków
Tel. (12) 663-16-70
Fax. (12) 663-16-71

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.