Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

XII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” - Sanok, 5 – 10 lutego 2017


Organizator:  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury serdecznie zaprasza na XII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”, które odbędzie się w dniach 5–10 lutego 2017 roku w Sanoku i w całym Euroregionie Karpat. Temat przewodni XII edycji brzmi: „Od Bacha do Pendereckiego”.

Forum to wartościowa propozycja edukacyjna dla młodych pianistów, która głównie koncentruje się na wymianie wiedzy i doświadczeń artystycznych, współpracy w duchu tolerancji wokół wspólnych zainteresowań i pasji. Łączy w sobie pełen zakres wiedzy: od teorii po praktykę, od wiedzy po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotno-rehabilitacyjnych po zajęcia z zakresu biznesu w kulturze i promocji. To miejsce spotkań wybitnych artystów i pedagogów z utalentowaną młodzieżą pianistyczną.

W Forum weźmie udział około 200 uczestników z kilkunastu krajów Europy, a także wielu wybitnych artystów, którzy podczas codziennych koncertów w Sanockim Domu Kultury zapewnią publiczności niezapomniane doznania muzyczne. Wśród nich: Eugen Indjic – laureat IV nagrody VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akiko Ebi (Japonia/Francja) – laureatka V nagrody X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Krzysztof Kobyliński – popularny kompozytor i pianista tworzący na styku muzyki jazzowej, elektronicznej, ilustracyjnej oraz szeroko pojętych form etno-folkowych, Kayah – fenomenalna polska wokalistka oraz dwie wybitne orkiestry - Accademia dell’Arco Chamber Orchestra pod dyr. Michała Szymanowskiego i Lwowska Narodowa Orkiestra Kameralna „Akademia” pod dyr. Igora Pylatyuka.

Uczestnicy Forum wezmą udział w:

• lekcjach indywidualnych,

• pokazowych z Mistrzami,

• wykładach tematycznych,

• konferencji naukowej,

• seminariach,

• warsztatach

Podczas XII Międzynarodowego Forum Pianistycznego odbędą się:

• koncerty specjalistyczne i kursy:

- Kurs barokowo-organowy

- Kurs kameralistyki wokalnej

- Kurs kameralistyki fortepianowej i instrumentalnej

- Kurs „Młody wirtuoz”.

• koncerty edukacyjne

• koncerty Festiwalu Forum

• spektakl muzyczno-taneczny

• Konkurs o 3 równorzędne nagrody - „Złoty Parnas” i inne wyróżnienia MFP

• Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz”

• indywidualne konsultacje medyczne i ćwiczenia rehabilitacyjne

Zgłoszenia do udziału w Forum, aktywnego i biernego (na formularzu dostępnym pod adresem: http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa ; http://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa_uczestnik_bierny ) należy przesłać w terminie do 31 grudnia 2016 roku. Termin zgłoszenia będzie brany pod uwagę przy zaproszeniach do udziału w koncertach kameralnych, solowych i z orkiestrą.

Patronat medialny nad Forum objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://forum.interpiano.pl


Kontakt:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

ul. 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Tel./Fax.: +48 13 464 03 44

fundacja@interpiano.pl

Janusz Ostrowski, dyrektor Forum: +48 605 246 200 j.ostrowski@interpiano.pl

Jarosław Drzewiecki, przew. Rady Programowej: tel. +48 501 282 625 j.drzewiecki@interpiano.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.