polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

sesje aktualne (I)


IV Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania–o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów” -24-25.02.2017


Organizator:  Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC

Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC zaprasza Studentów studiów I, II i III stopnia do udziału w IV Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej pt. „Nieznane a warte poznania – o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów”, która odbędzie się w dniach 24–25 lutego 2017 roku w siedzibie UMFC w Warszawie (ul. Okólnik 2).

Sesja służyć ma ukazaniu niepoznanej dotąd i zapomnianej muzyki polskich kompozytorów z różnych ośrodków geopolitycznych powstałej po 1800 roku. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia: dlaczego twórczość ta została zapomniana i co zrobić, by poznała ją szersza publiczność; prezentacja utworów mniej znanych kompozytorów oraz niewykonywanych dzieł twórców uznanych (analiz i nagrań).

Sesji towarzyszyć będą wydarzenia pokrewne, takie jak kursy kompozytorskie, a także koncert kompozytorski studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Sesja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków: teoria muzyki, kompozycja i muzykologia, a także innych kierunków pokrewnych.

Udział w Sesji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje natomiast możliwość udzielenia uczestnikom pomocy w rezerwacji tanich noclegów w Domu Studenckim „Dziekanka”.

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji są proszeni o przesyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko, kierunek studiów, nazwa uczelni, imię i nazwisko opiekuna naukowego) wraz z tytułem referatu i abstraktem o objętości około pół strony (ok. 1000 znaków ze spacjami) drogą mailową na adres:

kolonaukowe1.umfc@gmail.com  do dnia 30 stycznia 2017 roku.

Tytuł wiadomości mailowej: IV Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa.

Maksymalny czas trwania wypowiedzi wynosi 20 minut.

Ze względu na ramy czasowe sesji, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych referatów.

ZOBACZ: wydarzenie na FB.


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.