Polmic - FB

kalendarium kursów ()

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

„Dni klarnetu 2017” – Katowice, 18–19 marca 2017


Organizator:  Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, NOSPR

W dniach 18 – 19 marca 2017 roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach odbędą się „Dni klarnetu”, obejmujące warsztaty, wykłady, czynny udział w chórze klarnetowym, koncerty, recitale mistrzowskie oraz zwiedzanie Serwisu Instrumentów Dętych Piotra Śmietany, połączone z projekcją filmu dotyczącą produkcji instrumentów.

Warsztaty przeznaczone są dla osób rozpoczynających swą przygodę z klarnetem, jak i tych bardziej zaawansowanych, studentów, muzyków zawodowych, nauczycieli oraz dla tych, którzy traktują klarnet hobbystycznie. Zgłoszenie na spotkanie (z podaniem imienia i nazwiska, klasy, szkoły, uczelni) należy nadsyłać drogą mailową do dnia 28 lutego 2017 roku na adres dniklarnetu@gmail.com .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (wyjątek stanowi recital mistrzowski Paula Meyera w siedzibie NOSPR), a każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

Czynny udział w lekcjach prowadzonych przez Paula Meyera i Gabora Vargę zarezerwowany jest dla studentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Dla pozostałych uczestników dostępni są pedagodzy klasy klarnetu tejże Akademii: dr hab. Arkadiusz Adamski prof. AM, dr hab. Roman Widaszek prof. AM, mgr Jadwiga Czarkowska, mgr Tomasz Żymła.

Uczestnicy proszeni są o wydrukowanie i przygotowanie poszczególnych partii w utworach, które będą wspólnie wykonane w chórach klarnetowych: R. Schumann Marzenie – chór klarnetowy uczniów szkół I st.; W. A. Mozart Uwertura „Wesele Figara” - chór klarnetowy uczniów szkół II st. Organizatorzy proszą pedagogów szkół I i II st. o wsparcie czynnym udziałem tych wykonań.

Współorganizatorem imprezy jest NOSPR w Katowicach, dzięki której na hasło „Dni klarnetu", bilety na recital Paula Meyera można nabyć w preferencyjnej cenie 11,20 zł (w sprzedaży internetowej w tytule należy wpisać „Dni klarnetu” lub „A. Adamski”).

 

Harmonogram

18 marca 2017

Otwarcie Dni klarnetu

godz. 09.00 Aula im. B. Szabelskiego

Lekcje otwarte:

godz. 09.00-12.00

Aula im. B. Szabelskiego – Gabor Varga ( oraz godz. 13 - 15)

Sala Kameralna I – dr hab. Arkadiusz Adamski prof. AM

Sala Kameralna II – dr hab. Roman Widaszek prof. AM

Sala Kameralna III – mgr Tomasz Żymła

Sala 18 (budynek przy ul. Szafranka) - mgr Jadwiga Czarkowska

Próba chóru klarnetowego (uczniowie szkół muzycznych I stopnia)

Aula im. B. Szabelskiego godz. 12.00 (dr hab. Roman Widaszek prof. AM)

Próba chóru klarnetowego (uczniowie szkół muzycznych II stopnia)

Aula im. B. Szabelskiego godz. 12.30 (dr hab. Roman Widaszek prof. AM)

 

Klarnety w Patio (lunch koncerty)

Godzina 13:30, 14:00

Prelekcje:

Sala audiowizualna godz. 15.00

mgr Jadwiga Czarkowska - "Z klarnetem i smartfonem"

mgr Tomasz Żymła - "Rola klarnetu basowego w historii muzyki"

 

Koncert I

Aula im. Bolesława Szabelskiego godz.17

Wystąpią:

Gabor Varga, Chóry klarnetowe, uczniowie szkół muzycznych, studenci, pedagodzy AM

Koncert II

Sala kameralna NOSPR godz. 19:30

Wystąpią:

Paul Meyer - klarnet, Gilbert Audin - fagot, Eric le Sage - fortepian

http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/598/recitale-mistrzowskie

19 marca

Lekcje otwarte:

godz. 09.00-13.00

Aula im. B. Szabelskiego - Paul Meyer

godz. 09.00-13.00

Sala Kameralna II – Gabor Varga


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ul. Zacisze 3

40 – 025 Katowice

dniklarnetu@gmail.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.