Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – Dąbrowa Górnicza, 14-23.09.2017


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Pałac Kultury Zagłębia, Gmina Dąbrowa Górnicza

Pałac Kultury Zagłębia, Gmina Dąbrowa Górnicza oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłaszają XI edycję Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka.

Konkurs odbędzie się w dniach 14–23 września 2017 roku. Adresowany jest do adeptów sztuki instrumentalnej wszystkich narodowości, urodzonych po 14 września 1987, w trzech specjalnościach:

  • skrzypce,
  • altówka,
  • obój.

Muzyczne święto odbędzie się w całości w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w następujących terminach:

  • 14.09 – koncert inauguracyjny
  • 15–16.09 – I etap przesłuchań
  • 17–19.09 – II etap przesłuchań
  • 21–22.09 – III etap przesłuchań z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej
  • 23.09 – uroczyste wręczenie nagród oraz koncert laureatów

 

Konkurs zainauguruje uroczysty koncert, w którym przed zgromadzoną w Pałacu Kultury Zagłębia publicznością wystąpi światowej sławy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz utalentowany solista – Aleksander Kobus (trąbka), laureat X edycji Konkursu. Coroczna data inauguracji jest celowa i przypada 14 września – w dzień narodzin dąbrowskiego kompozytora Michała Spisaka, patronującego Konkursowi.

Zwieńczeniem Konkursu będzie koncert finałowy, w którym usłyszymy najlepszych tegorocznych muzyków – laureatów I miejsc, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego.

Zarówno koncert inauguracyjny, koncert laureatów i całość przesłuchań konkursowych będą otwarte dla publiczności.

Grę młodych instrumentalistów podczas jedenastej odsłony Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka oceniać będzie jury składające się cenionych pedagogów i specjalistów zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni muzycznych cieszących się w środowisku muzycznym wysokim prestiżem. W roku 2017 komisji konkursowej przewodzić będzie prof. dr hab. Tomasz Miczka, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w latach 2008-2016, od wielu lat zaangażowany w realizację Konkursu.

NAGRODY

Uczestnikom III etapu finałowego mogą zostać przyznane następujące nagrody w każdej specjalności instrumentalnej:

Nagroda I – w kwocie 12.000,00 zł. oraz statuetka,

Nagroda II – w kwocie 9.000,00 zł. oraz statuetka,

Nagroda III – w kwocie 6.000,00 zł oraz statuetka,

Wyróżnienie – w kwocie 3.000,00 zł.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszenia, wypełnione komputerowo, w wersji polskiej i angielskiej, w terminie do 16 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41- 300 Dąbrowa Górnicza

Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane i przesłane w formie skanu. Zgłoszenia przesłane w formie pliku Word (doc) muszą być podpisane przez uczestnika przed rozpoczęciem Konkursu.

O przyjęciu zgłoszenia do Konkursu oraz o faktycznym terminie ewentualnych eliminacji wstępnych Organizatorzy powiadomią drogą elektroniczną do dnia 10 lipca 2017 roku.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF)

Karta zgłoszenia (WORD)

Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie Konkursu: www.spisak.idabrowa.pl

 


Kontakt:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: (+48 32) 733 87 99

tel./faks: (+48 32) 733 87 87

e-mail: sekretariat@palac.art.pl

Małgorzata Fert

tel.: (+48 32) 733 88 67

e-mail: malgorzata.fert@palac.art.pl

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.