Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska konferencja „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań”–Warszawa,27.04.2017


Organizator:  Instytut Socjologii UKSW, Sekcja Socjologii Sztuki PTS, Oddział Warszawski PTS

Instytut Socjologii UKSW, Sekcja Socjologii Sztuki PTS i Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a także pracowników instytucji kultury, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych oraz artystów.

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań nad społecznymi wymiarami muzyki, a także rozważań nad wyzwaniami teoretycznymi i metodologicznymi, jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami muzyki. Problematyka konferencji dotyczy takich zagadnień jak:

 • Klasyczne podejścia teoretyczne do badań muzyki a współczesne teorie – pękniecie czy kontynuacja?
 • Dylematy teoretyczne i metodologiczne stojące przed badaczami społecznych wymiarów muzyki;
 • Społeczne funkcje muzyki;
 • Muzyka a zmiany społeczne i kulturowe;
 • Nowe technologie i Internet a przemiany kultury muzycznej;
 • Preferencje i gust muzyczny;
 • Muzyka a styl życia;
 • Przemiany uczestnictwa w kulturze muzycznej Polaków;
 • Edukacja muzyczna;
 • Publiczność/widownia wydarzeń muzycznych – kim są? Co ich łączy, co ich dzieli?
 • Zawody muzyczne – dynamika karier, sytuacja socjalna, rynek pracy;
 • Rynek muzyczny wczoraj i dziś.

Terminy:

5 marca 2017 – termin nadsyłania zgłoszeń;

13 marca 2017 – ogłoszenie przyjęcia referatów;

3 kwietnia 2017 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Najlepsze referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" (10 pkt. MNiSW).

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com

ZOBACZ: wydarzenie na FB.


Kontakt:

Agata Rozalska

a.rozalska@uksw.edu.pl

http://pts.org.pl/muzyka2017/

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.