Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XX Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis – Łódź, 18-19.11.2017


Organizator:  Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

W dniach 18 – 19 listopada 2017 roku odbędzie się w Łódzkim Domu Kultury jubileuszowy XX Łódzki Festiwal Chóralny – Cantio Lodziensis.

Festiwal jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim i ma formułę konkursu, a jego zasadniczym celem jest popularyzacja chóralistyki poprzez udział amatorskich chórów oraz zespołów wokalnych. W każdej z ośmiu kategorii przyznawane są nagrody, wyróżnienia dla chórów i zespołów wokalnych. Organizatorami są: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Podobnie jak w latach ubiegłych festiwal przyczyni się do promocji i popularyzacji dokonań artystycznych łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Organizatorzy Festiwalu deklarują więc pomoc w pozyskiwaniu repertuaru łódzkich twórców.

Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne. Jednym z warunków uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres biura organizacyjnego do 30 września 2017 roku.

Chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów, nie wykonywanych przez chór podczas poprzedniego Festiwalu. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu współczesnego kompozytora łódzkiego. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą.

Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody:

  • Nagroda Główna – Grand Prix dla najlepszego chóru Festiwalu
  • Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
  • Nagroda za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora łódzkiego

 

Oprócz występów festiwalowych 18 listopada odbędzie się spotkanie dyrygentów z członkami jury Festiwalu oraz przedstawicielami łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Tematem spotkania będą propozycje repertuarowe łódzkich twórców oraz sprawy warsztatowe, dotyczące wykonawstwa współczesnej muzyki chóralnej. W ramach festiwalu są przewidywane dla uczestniczących chórów dodatkowe koncerty pozakonkursowe w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF)

Karta zgłoszenia (PDF)

Szczegółowe informacje – na stronie: www.ldk.lodz.pl

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


Kontakt:

Łódzki Dom Kultury

ul. Traugutta 18

90-113 Łódź

muzyka@ldk.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.