Polmic - FB

kalendarium kursów (V)

9 A B C E I K L M O P S V W X Y Z

V Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów – Radziejowice, 14-23 VIII 2017


Organizator:  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach organizuje w dniach 14-23 sierpnia 2017 roku V Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów.

Kurs, który odbędzie się w Pałacu w Radziejowicach dedykowany jest uczniom, studentom i absolwentom szkół oraz wyższych uczelni mu

zycznych, a także wszystkim pianistom zainteresowanym wykonawstwem na instrumentach historycznych.

W tym roku po raz kolejny klasy mistrzowskie prowadzić będą wybitni artyści i uznane autorytety pedagogiczne: Alexei Lubimov, Andreas Staier i Tobias Koch i na instrumentach historycznych oraz Nikolaj Demidenko i Katarzyna Popowa-Zydroń na instrumentach współczesnych. W trakcie kursu odbywać będą się również przygotowane specjalnie dla pianistów dodatkowe spotkania i seminaria oraz koncerty. Młodzi pianiści będą mieli wyjątkową okazję doskonalić umiejętność gry na fortepianach z epoki Chopina w ramach przygotowań do I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych, który odbędzie się w 2018 roku.

Każda lekcja mistrzowska trwa 60 minut. Na pełny koszt Kursu składa się opłata za lekcje mistrzowskie (700 zł) oraz za wyżywienie i zakwaterowanie w Pałacu w Radziejowicach (fakultatywnie, 700 zł). Osoby, które uczestniczyły w cyklu koncertów „Młode Talenty w Muzeum Chopina”, są zwolnione z połowy kosztów uczestnictwa w Kursie.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2017 roku.

Wszelkie zapytania dotyczące kursów należy kierować do p. Michała Brulińskiego ( mbrulinski@nifc.pl lub kursy@nifc.pl )

Szczegółowy Regulamin Kursu oraz Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://pl.chopin.nifc.pl


Kontakt:

Michał Bruliński

mbrulinski@nifc.pl 

kursy@nifc.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.