Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura – Sanok, 24 VIII 2017


Organizator:  Sanocki Domu Kultury

Biuro organizacyjne XXVII Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 XII 2017 r. nie ukończą 30. roku życia.

Tematem Konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego.

Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane.

Termin nadsyłania prac upływa 24 sierpnia 2017 roku.

Ogólna suma nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu w składzie: Eugeniusz Knapik, Wojciech Widłak i Wojciech Ziemowit Zych.

Prace, opatrzone godłem z dopiskiem „XXV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura” należy nadsyłać na adres:

Sanocki Dom Kultury

38-500 Sanok

Ul. Mickiewicza, 24

Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy i adres do korespondencji, telefon. Autorzy wykorzystujący obcojęzyczne teksty w partiach solowych kompozycji proszeni są o dołączenie duplikatów tekstu partii solowych w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem w języku polskim. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2017 roku.

Wręczenie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXVII Festiwalu im. Adama Didura.

Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.sdksanok.pl 


Kontakt:

Sanocki Dom Kultury

38-500 Sanok

Ul. Mickiewicza, 24

Tel.: 13 46 310 42

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.