Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C E I K L M O P S V W X Y Z

XI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej – Warszawa, 24.VI–1.VII 2017


Organizator:  Fundacja Bednarska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W dniach 24 czerwca – 1 lipca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie odbędą się Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej.

Od dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli. Stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego. Dyrektorem naukowym i artystycznym Kursów jest prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz.

Kursy adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy:

  • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
  • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st., uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
  • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną, grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Liczba uczestników w poszczególnych klasach / grupach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do dnia 20 maja 2017 roku opłat można dokonywać w promocyjnej kwocie obejmującej 15% zniżki.

Program Kursów obejmuje seminaria, warsztaty, lekcje otwarte oraz indywidualne konsultacje metodyczne dla nauczycieli dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania w następujących dyscyplinach:

• flet traverso - Michael Schmidt-Casdorff

• obój barokowy - Peter Frankenberg

• skrzypce barokowe, altówka barokowa - Daniel Deuter

• wiolonczela barokowa - Markus Mőllenbeck

• klawesyn - Urszula Bartkiewicz

• lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba - Anton Birula, Anna Kowalska

• organy, klawikord - Maria Erdman

• viola da gamba - Karolina Koślacz

Zajęcia prowadzone są w formie lekcji otwartych w czasie których aktywny uczestnik prezentuje przygotowany program i pracuje nad nim pod opieką wykładowcy. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jaki współczesne. Inni aktywni oraz bierni uczestnicy mogą obserwować metody pracy wykładowcy. Pomiędzy zajęciami istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat obserwowanych metod pracy z uczniami.

Ponadto odbędą się Mistrzowski Kurs Wokalny i Seminarium muzyki wokalnej XVII i XVIII wieku, prowadzone przez prof. Marka Rzepkę, Warsztaty dla muzyków, nauczycieli i uczniów szkół baletowych poświęcone tańcu dawnemu oraz seminaria i warsztaty uzupełniające.

Szczegółowe informacje – na stronie: www.muzykadawna.org


Kontakt:

infomuzykadawna@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.