Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

X Metafory Rzeczywistości 2017 – Poznań, 22 X 2017


Organizator:  Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Teatr Polski w Poznaniu oraz poznański Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki zapraszają do udziału w konkursie na dramat oraz na sceniczną formę muzyczną X Metafory Rzeczywistości 2017 „Where is my vote? / Gdzie jest mój głos?”

Metafory Rzeczywistości – konkurs dramaturgiczny organizowany od 2008 w Teatrze Polskim w Poznaniu w roku 2017 obchodzi swój jubileusz. W ramach X edycji Teatr Polski w Poznaniu oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zapraszają do udziału w konkursie na dramat oraz na sceniczną formę muzyczną.

Tematem tegorocznej edycji Metafor Rzeczywistości jest hasło z plakatu Mieczysława Wasilewskiego: Where is my vote? / Gdzie jest mój głos?

Konkurs w 2016 roku zmienił swoją formułę – stał się konkursem tematycznym, zamiast trzech zostało wyłonionych pięciu finalistów a czytania sceniczne odbywały się w nieoczywistych przestrzeniach teatralnych (np. pod sceną obrotową, w sali prób i kuchni aktorskiej, w Piwnicy pod Sceną czy w ciężarówce). W tym roku do współpracy została zaproszona Opera Poznańska, co zaowocuje obecnością w finale pięciu dramatów oraz dwóch scenicznych form muzycznych.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane dramaty oraz sceniczne formy muzyczne. Termin nadsyłania dramatów upływa 31 maja 2017. Jury, spośród nadesłanych utworów, wybierze pięć dramatów oraz dwie formy muzyczne do 30 czerwca 2017.

Drugim etapem projektu jest przystosowanie wybranych tekstów oraz form muzycznych do wymogów sceny.

Etap trzeci polega na zaprezentowaniu dramatów w formie czytań scenicznych i form muzycznych w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki 21 i 22 października 2017. Finał konkursu będzie miał miejsce 22 października 2017 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tego dnia odbędzie się głosowanie i przyznanie:

1. trzech nagród pieniężnych dla dramatu: Nagrody Prezydenta Miasta Poznania (25 000 zł), Nagrody Dziennikarzy (5 000 zł) oraz Nagrody Jury Społecznego (5 000 zł).

2. dwóch nagród dla scenicznej formy muzycznej: Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego (10 000 zł) oraz Nagrody Opery, którą stanowić będzie realizacja zwycięskiej formy scenicznej w ramach Laboratorium Operowego.

Informacje szczegółowe oraz Regulamin Konkursu – na stronie: http://teatr-polski.pl


Kontakt:

Wszelkie pytania należy kierować:

a) w przypadku dramatów na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl oraz do sekretarza literackiego Anny Maśląkowskiej, tel. (61) 852 56 28, wew. 23,

b) w przypadku scenicznych form muzycznych na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl oraz do Katarzyny Frątczak, tel. 785 890 649.

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.