Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski konkurs kompozytorski „Brand New Music from Poland” - New York, 2017


Organizator:  The New York Conservatory of Music, Festiwal „Chopin & Friends”

The New York Conservatory of Music i Festiwal „Chopin & Friends” ogłaszają konkurs kompozytorski na prawykonanie utworu kompozytora polskiego w „Slavic Center” na Brooklynie (Nowy Jork) w listopadzie 2017 podczas Festiwalu „Chopin & Friends”.

Przedmiotem konkursu jest utwór na kwartet smyczkowy (z możliwością użycia mezzosopranu) o czasie trwania od 4-8 minut, inspirowany kulturą polską lub do niej nawiązujący. W przypadku użycia mezzosopranu tekst ma być w języku polskim lub angielskim. W konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat. Zgłoszony na konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

Termin nadsyłania partytur: 15 września 2017. Opłata wpisowa: 15$ płatne przy użyciu PayPal: paypal.me/NYCM. Partytury opatrzone godłem wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy nadsyłać anonimowo drogą mailową w postaci pliku pdf na adres: BrandNewPoland@gmail.com. W mailu należy umieścić dane biograficzne i notkę programową utworu. Partytury anonimowe zostaną wysłane przez sekretarza konkursu do członków jury.

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone zostanie na stronie New York Conservatory of Music i na stronie „NeoQuartet” do 30 września 2017.

Jury składające się z kompozytorów polskich i muzyków „NeoQuartet” (dokonujących prawykonania) wybierze jeden utwór do prawykonania w Nowym Jorku i możliwe wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne.

Skład jury:

Joanna Bruzdowicz (Paryż) – przewodnicząca

Marcel Chyrzyński (Kraków)

Jakub Polaczyk (Nowy Jork)

Dariusz Przybylski (Warszawa)

NeoQuartet (Gdańsk)

http://pl.neoquartet.pl/projekty/ 


Kontakt:

BrandNewPoland@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.