Polmic - FB

kalendarium kursów (W)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

Warsztaty kompozycji filmowej – Gdynia, 9-15 X 2017


Organizator:  Gdyńska Szkoła Filmowa

Warsztaty kompozycji filmowej odbędą się w Gdyńskiej Szkole Filmowej w dniach 9-15 października 2017 roku. Kompozytor prowadzący warsztaty – laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek – przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów kompozycji zainteresowanych tworzeniem muzyki filmowej. Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 12 osób. W razie dużego zainteresowania przewidywana jest również grupa uczestników biernych.

Jednym z głównych punktów programu warsztatów będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca, Jan A.P. Kaczmarek, będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania (ok. 20 godzin pracy grupowej i ok. 60 minut dla każdego indywidualnie). Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni, podczas których uczestnicy będą mieli do dyspozycji salę projekcyjną oraz sale wykładowe. Możliwe będzie wykorzystanie filmoteki GSF do prezentacji przykładów wykorzystania muzyki w filmie.

Zwieńczeniem pracy warsztatowej powinien być co najmniej jeden film studenta GSF z pełną ścieżką muzyczną (może to być dzieło kilku kompozytorów – uczestników warsztatów). Filmy studenckie GSF są wysyłane na festiwale filmowe na całym świecie. Autorstwo muzyki może być szansą na międzynarodową karierę.

Koszt: 1500 PLN dla uczestnika czynnego i 800 PLN dla uczestnika biernego. Koszt warsztatów nie obejmuje:

- zakwaterowania;

- wyżywienia;

- transportu.

Na warsztaty mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunku „Kompozycja” polskich uczelni artystycznych, a także pełnoletni uczniowie i absolwenci liceów muzycznych z całej Polski. Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy info@gsf.pl do dnia 10 września 2017 roku:

1. zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane;

2. skan dyplomu ukończenia studiów kompozytorskich, zaświadczenia z uczelni o studiowaniu na kierunku Kompozycja lub zaświadczenia ze szkoły muzycznej;

3. skan lub potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego 300 PLN na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195;

4. dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3.

Dodatkowe informacje – na stronie: www.gsf.pl


Kontakt:

Gdyńska Szkoła Filmowa

Plac Grunwaldzki 2

81-372 Gdynia

+48 58 712 22 77

info@gsf.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.