Polmic - FB

kalendarium kursów (S)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

Seminarium Edytorstwa Muzycznego 2017 – Radziejowice, 2-6 X 2017


Organizator:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza na drugą odsłonę Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 2-6 października 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca.

Seminarium skierowane jest do absolwentów magisterskich studiów z zakresu muzykologii lub teorii muzyki, a także osób zajmujących się zawodowo redakcją materiałów nutowych, zainteresowanych edytorstwem muzycznym, pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie i planujących związanie swojej kariery zawodowej z PWM. Zajęcia poprowadzą doświadczeni polscy muzykolodzy, redaktorzy i wydawcy.

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach.

Etap I:

Do dnia 31 lipca 2017 roku na adres seminarium@pwm.com.pl należy przesłać zgłoszenia obejmujące:

• krótkie CV z danymi kontaktowymi;

• list motywacyjny;

• rekomendacje dwóch pracowników naukowych.

Spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa osób, która otrzyma testowy materiał nutowy do próbnej korekty/redakcji. Osoby, które najlepiej wykonają powierzone zadanie, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w tygodniowym Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w dniach 2-6 października 2017 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.edytorstwo.pwm.com.pl w dniu 17 sierpnia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają:

  • zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania seminarium;

• publikacje PWM oraz NIFC dotyczące tematyki seminarium;

• zaświadczenie o udziale w Seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Etap II:

Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni do współpracy z PWM. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu przejdą 4-tygodniowe intensywne szkolenie, które odbędzie się na przełomie października i listopada 2017 roku w siedzibie PWM w Krakowie. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa.

Instytucja oferuje:

• perspektywę różnych form współpracy z prestiżową instytucją wydawniczą;

• udział w realizacji istotnych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej;

• możliwości rozwoju i współpracę z najwybitniejszymi polskimi redaktorami, muzykologami, wydawcami, autorami i kompozytorami.

Seminarium Edytorstwa Muzycznego finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej czasu rozbiorów”.

Partnerami przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.edytorstwo.pwm.com.pl 


Kontakt:

al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

tel. +48 12 422 70 44

+48 12 427 90 33

seminarium@pwm.com.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.