Polmic - FB

kalendarium konkursów (W)

C E F I K M N O S T V W X Z

Wojewódzki Konkurs Kompozytorski „Siły Natury” - Toruń, 2017


Organizator:  Toruńska Orkiestra Symfoniczna; Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kompozytorskim „Siły Natury”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół muzycznych I i II stopnia województwa kujawsko-pomorskiego. Stanowi część nowego interdyscyplinarnego projektu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w formie festiwalu, który odbywać się będzie przez kolejne trzy lata w regionie kujawsko-pomorskim. Pierwsza edycja nosi tytuł „Ziemia, planety, gwiazdy” i odbędzie się w dniach 22 września – 1 października 2017 roku.

REGULAMIN


 • 1. Organizatorami Konkursu są Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne;
  2. Konkurs jest jednym z wydarzeń związanych z Festiwalem Siły Natury – „Ziemia, planety, gwiazdy” organizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w dniach 22 września – 1 października 2017 roku;
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół muzycznych I i II stopnia województwa kujawsko-pomorskiego;
  4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na małą orkiestrę smyczkową (5,4,3,2,1), zainspirowanego zjawiskami astronomicznymi;
  5. Wykonawcą zwycięskiego utworu będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna (kwiecień 2018)
  6. Czas trwania utworu: 5–8 minut;
  7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy utwory;
  8. Konkurs składać się będzie z jednego etapu – wyboru nagrodzonych partytur spośród nadesłanych prac dokona Jury w 3-osobowym składzie w czasie swoich obrad.
  9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich. 
  Nagrody
  10.W konkursie przewidziane są nagrody finansowe. Przeznaczona na nie pula to 5000 zł.
  I nagroda: 2000 złotych
  II nagroda: 1500 złotych
  III nagroda: 1000 złotych
  Wyróżnienia: pula 500 złotych
  11. Jury może zarządzić inny podział nagród.
  Zgłaszanie utworów
  12. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy dołączyć kartę zgłoszeniową, w której należy podać wszystkie wymienione dane. Dodatkowo rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do podpisu pod oświadczeniem dotyczącym formy odbioru ewentualnej nagrody oraz zgody na przetwarzanie danych. Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

  Toruńska Orkiestra Symfoniczna
  ul. Aleja Solidarności 1-3 87-100 Toruń
  z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Kompozytorski Siły Natury

  13. Termin nadsyłania partytur upływa 18 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego);
  14. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;
  Wręczenie nagród i uwagi końcowe
  15. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego koncertu finałowego festiwalu 1 października o godz. 17:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Laureaci zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;
  16. W skład 3-osobowego Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;
  17. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne;
  18. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;
  19. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zastrzega sobie pierwsze wykonanie zwycięskiego utworu.


Kontakt:

Magdalena Cynk (tel. 501 153 208)

Karolina Smolarek (tel. 533 795 711, mail: organizacja@tos.art.pl )

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.